لیست داستان ها دفتر کوثر

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

آخرین فداکاری

5.0013240

اعتماد

0.0013130

اعتماد

5.0032751

به دنبال محبت

5.0013380

تلنگر

2.0013291

حماقت

5.0023190

حیا

5.0013632

داستان یک زندگی

0.0012960

دوست ناباب

5.0016084

دوست واقعی

5.0013446

زنجیره دوستی

5.0013564

سفر عشق

0.0013230

سنّت های دست و پا گیر کننده

5.0013312

سیلی

5.0033276

شانس

0.0013343

شجاعت

5.0013445

طمع

5.0014093

عشق ترسناک

0.0014269

عشق پاک

0.0013418

غیرت

0.0013783

قضاوت

1.0013311

محفل عشق و عرفان

5.0034518

مردانگی

4.0023004

معجزه عشق

0.0013510

ممنوعه ای برای ما

2.001541

پنج انگشت

5.0013172

گذشت

0.0013800

گمشده

3.5023500

یک خاطره ی ماندگار

5.0023754

تعداد صفحه:(1)
1