لیست داستان ها دفتر کوثر

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

آخرین فداکاری

5.0013520

اعتماد

0.0013490

اعتماد

5.0033101

به دنبال محبت

5.0013680

تلنگر

2.0013591

حماقت

5.0023490

حیا

5.0013912

داستان یک زندگی

0.0013290

دوست ناباب

5.0017604

دوست واقعی

5.0013856

زنجیره دوستی

5.0013884

سفر عشق

0.0013570

سنّت های دست و پا گیر کننده

5.0013582

سیلی

5.0033596

شانس

0.0013603

شجاعت

5.0013825

طمع

5.0014523

عشق ترسناک

0.0014609

عشق پاک

0.0013838

غیرت

0.0014133

قضاوت

1.0013541

محفل عشق و عرفان

5.0034958

مردانگی

4.0023314

معجزه عشق

0.0013790

ممنوعه ای برای ما

2.001981

پنج انگشت

5.0013562

گذشت

0.0014220

گمشده

3.5023770

یک خاطره ی ماندگار

5.0024134

تعداد صفحه:(1)
1