لیست داستان ها دفتر کوثر

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

آخرین فداکاری

5.0014860

اعتماد

0.0014640

اعتماد

5.0034461

به دنبال محبت

5.0014690

تلنگر

2.0014691

حماقت

5.0024770

حیا

5.0015042

داستان یک زندگی

0.0014860

دوست ناباب

4.00314354

دوست واقعی

5.0015246

زنجیره دوستی

5.0014974

سفر عشق

0.0014770

سنّت های دست و پا گیر کننده

5.0014682

سیلی

5.0034866

شانس

0.0014693

شجاعت

5.0015005

طمع

5.0016103

عشق ترسناک

0.0015789

عشق پاک

0.0015138

غیرت

0.0015423

قضاوت

1.0014671

محفل عشق و عرفان

5.0036258

مردانگی

4.0024474

معجزه عشق

0.0014920

ممنوعه ای برای ما

2.0012201

پنج انگشت

5.0014832

گذشت

0.0015580

گمشده

3.5024810

یک خاطره ی ماندگار

5.0025614

تعداد صفحه:(1)
1