لیست داستان ها دفتر نسيم قلم من

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

آخرین ایستگاه

4.60519818

اندر عجایب دنیای مجازی

4.00522518

بدهکار

5.00115413

خدا ( قسمت اول )

5.00562128

خدا (قسمت دوم )

5.00457222

خدا (قسمت سوم)

5.00750618

خدا (قسمت چهارم)

5.00552118

زخم خورده

4.801076136

شرمنده

5.00982232

فرار از خود

5.00571241

مامان جديد

4.50679439

هادی دیوونه (همدست شیطان)

5.00468748

گلین

5.00770626

تعداد صفحه:(1)
1