لیست داستان ها دفتر نسيم قلم من

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

آخرین ایستگاه

4.60563518

اندر عجایب دنیای مجازی

4.00588918

بدهکار

5.00169617

خدا ( قسمت اول )

5.005108628

خدا (قسمت دوم )

5.004103622

خدا (قسمت سوم)

5.007101118

خدا (قسمت چهارم)

5.005102618

زخم خورده

4.8010130536

شرمنده

5.009126632

فرار از خود

5.005106241

مامان جديد

4.506131039

هادی دیوونه (همدست شیطان)

5.004108648

کفترباز

5.00417520

گلین

5.007127826

تعداد صفحه:(1)
1