لیست داستان ها دفتر نسيم قلم من

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

آخرین ایستگاه

4.60527918

اندر عجایب دنیای مجازی

4.00537518

بدهکار

5.00127613

خدا ( قسمت اول )

5.00572928

خدا (قسمت دوم )

5.00467322

خدا (قسمت سوم)

5.00758718

خدا (قسمت چهارم)

5.00560518

زخم خورده

4.801090436

شرمنده

5.00988732

فرار از خود

5.00578441

مامان جديد

4.50685439

هادی دیوونه (همدست شیطان)

5.00477348

گلین

5.00782726

تعداد صفحه:(1)
1