لیست داستان ها دفتر نسيم قلم من

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

آخرین ایستگاه

4.60523018

اندر عجایب دنیای مجازی

4.00528318

بدهکار

5.00122013

خدا ( قسمت اول )

5.00567028

خدا (قسمت دوم )

5.00461122

خدا (قسمت سوم)

5.00754218

خدا (قسمت چهارم)

5.00555318

زخم خورده

4.801083036

شرمنده

5.00984532

فرار از خود

5.00574141

مامان جديد

4.50681039

هادی دیوونه (همدست شیطان)

5.00472148

گلین

5.00775826

تعداد صفحه:(1)
1