لیست داستان ها دفتر سیاه

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

خاکستری

0.0012940

رهایی

0.0012991

سودا

3.0013321

فراسو

0.0011161

متفرعن

4.0022530

مقدر

5.0023012

منفورِ دوست داشتنی

0.0012330

پایان

0.0011463

تعداد صفحه:(1)
1