لیست داستان ها دفتر سیاه

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

خاکستری

0.0013550

رهایی

0.0013831

رهیدن

0.0012962

سودا

3.0014061

فراسو

0.0011741

متفرعن

4.0023370

مقدر

5.0023842

منفورِ دوست داشتنی

0.0013070

پایان

0.0011893

تعداد صفحه:(1)
1