لیست داستان ها دفتر سیاه

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

خاکستری

0.0014550

رهایی

0.0014921

رهیدن

0.0014882

سودا

3.0015201

فراسو

0.0012481

متفرعن

4.0024570

مقدر

5.0025012

منفورِ دوست داشتنی

0.0013910

پایان

0.0012753

تعداد صفحه:(1)
1