لیست داستان ها دفتر سیاه

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

خاکستری

0.0012600

رهایی

0.0012621

سودا

3.0012831

فراسو

0.001790

متفرعن

4.0022050

مقدر

5.0022622

منفورِ دوست داشتنی

0.0012000

پایان

0.0011133

تعداد صفحه:(1)
1