لیست داستان ها دفتر سیاه

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

خاکستری

0.0014040

رهایی

0.0014521

رهیدن

0.0014402

سودا

3.0014721

فراسو

0.0012111

متفرعن

4.0024100

مقدر

5.0024482

منفورِ دوست داشتنی

0.0013510

پایان

0.0012323

تعداد صفحه:(1)
1