لیست داستان ها دفتر سیاه

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

خاکستری

0.0013290

رهایی

0.0013391

سودا

3.0013661

فراسو

0.0011491

متفرعن

4.0022970

مقدر

5.0023382

منفورِ دوست داشتنی

0.0012670

پایان

0.0011693

تعداد صفحه:(1)
1