لیست داستان ها دفتر فاطمه سادات حيدري

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

اب سرد

5.0013574

احساس

5.0016722

انشا ذهني در مورد رو دخانه به درخواست دوستاي كو چلو

0.0017980

باران كه مي بارد سردر گم مي شوم

5.002610

باید کم کم آماده می شدم

0.0011000

برو كار كن مگو كار چيست

4.06802792710

برو كار كن مگو چيشت كار 2

0.0015604

بعد مرگ مادرم

5.0035632

تا

5.0015624

جشن تولد

0.0014852

حرفای عجیب

5.0015605

خانه کوچک و تاریکم

3.6734845

در قابلمه

0.001990

ذهن

3.0026154

زمان

5.00279210

سر در گم

5.00168817

صداي عجیب

0.0015544

محبت

5.0038152

مردی مقابل گل فروشی

1.0015281

مي‌خواهي براي شهر كوچك‌ات كاري كني

5.0013422

میدونستم اینجوری

5.0016909

همين

5.0014824

همين

3.0011582

همیشه

5.0026534

يه تكيه قالب يخ بدون دستكش

4.0026252

چرخی تو خونه

5.0015683

گاهی حوصله ام سر می رود

3.0014851

تعداد صفحه:(1)
1