لیست داستان ها دفتر فاطمه سادات حيدري

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

اب سرد

5.0013724

احساس

5.0016862

انشا ذهني در مورد رو دخانه به درخواست دوستاي كو چلو

0.0018140

باران كه مي بارد سردر گم مي شوم

5.002900

باید کم کم آماده می شدم

0.0011150

برو كار كن مگو كار چيست

4.06802810110

برو كار كن مگو چيشت كار 2

0.0015714

بعد مرگ مادرم

5.0035712

تا

5.0015764

جشن تولد

0.0014982

حرفای عجیب

5.0015805

خانه کوچک و تاریکم

3.6735085

در قابلمه

0.0011180

ذهن

3.0026294

زمان

5.00280110

سر در گم

5.00170117

صداي عجیب

0.0015674

غبار نبودنت

0.001353

محبت

5.0038292

مردی مقابل گل فروشی

1.0015391

مي‌خواهي براي شهر كوچك‌ات كاري كني

5.0013562

میدونستم اینجوری

5.0016999

همين

5.0014934

همين

3.0011772

همیشه

5.0026644

يه تكيه قالب يخ بدون دستكش

4.0026472

چرخی تو خونه

5.0015823

گاهی حوصله ام سر می رود

3.0014951

تعداد صفحه:(1)
1