لیست داستان ها دفتر مثل آباد

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

باد بيجا

1.0012860

خرش بيا، خوره اش بيا، خودش نيا!

0.0012294

همين که برسند به پشت بون، لگد مي زنند به نردبون

5.0012442

تعداد صفحه:(1)
1