لیست داستان ها دفتر موج سکوت

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

سین ثانیه

5.0013890

پشت هفتم

5.0031674

تعداد صفحه:(1)
1