لیست داستان ها دفتر به همين سادگي، از همين نزديکي

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

«65 لام»

5.0015710

انجیرهای کرمو

5.00168410

توي ده که خرسواري نمي کني

4.00136828

مار خشم

5.0023764

معصومين از دست رفته

5.0014972

تعداد صفحه:(1)
1