لیست داستان ها دفتر به همين سادگي، از همين نزديکي

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

«65 لام»

5.0016380

انجیرهای کرمو

5.00173710

توي ده که خرسواري نمي کني

4.00137378

مار خشم

5.0024154

معصومين از دست رفته

5.0015432

تعداد صفحه:(1)
1