لیست داستان ها دفتر به همين سادگي، از همين نزديکي

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

«65 لام»

5.0015060

انجیرهای کرمو

5.00161110

توي ده که خرسواري نمي کني

4.00136198

مار خشم

5.0022974

معصومين از دست رفته

5.0014422

تعداد صفحه:(1)
1