لیست داستان ها دفتر به همين سادگي، از همين نزديکي

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

«65 لام»

5.0017040

انجیرهای کرمو

5.00178710

توي ده که خرسواري نمي کني

4.00137858

مار خشم

5.0024814

معصومين از دست رفته

5.0015952

تعداد صفحه:(1)
1