لیست داستان ها دفتر سی سالگی

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

اصول فلسفه و روش نرجسیسم (من باب عشق)

5.00821238

تعویضی

4.801524948

درد فروشی

4.931423848

پر باز

5.00213939

تعداد صفحه:(1)
1