لیست داستان ها دفتر سی سالگی

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

اصول فلسفه و روش نرجسیسم (من باب عشق)

5.00926238

تعویضی

4.811630649

درد فروشی

4.931529548

پر باز

5.00222846

تعداد صفحه:(1)
1