لیست داستان ها دفتر بی واژه

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

به حباب نگران لب یک رود، قسم

4.751673473

خاکســـتری بودن

5.001884952

در جریان باشید.

4.881767346

ذبیح عمو !

5.001682763

زندگي نوبر انجير سياه در دهان گس تابستان است.

4.931569848

شیخ صنعان به روایت نرجس

5.001480451

عبور موقت

5.001272646

مطبخ

4.531566577

چینی بر چهره ی آب

5.001554852

یه مشت مَثَل با طعم عسل

5.001178049

تعداد صفحه:(1)
1