لیست داستان ها دفتر بی واژه

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

به حباب نگران لب یک رود، قسم

4.751679773

خاکســـتری بودن

5.001893452

در جریان باشید.

4.891875748

ذبیح عمو !

5.001691063

زندگي نوبر انجير سياه در دهان گس تابستان است.

4.931576548

شیخ صنعان به روایت نرجس

5.001489851

عبور موقت

5.001380947

مطبخ

4.531574177

چینی بر چهره ی آب

5.001562852

یه مشت مَثَل با طعم عسل

5.001186749

تعداد صفحه:(1)
1