لیست داستان ها دفتر بی واژه

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

به حباب نگران لب یک رود، قسم

4.751685873

خاکســـتری بودن

5.0018101152

در جریان باشید.

4.891883548

ذبیح عمو !

5.001698363

زندگي نوبر انجير سياه در دهان گس تابستان است.

4.931582948

شیخ صنعان به روایت نرجس

5.001498051

عبور موقت

5.001387047

مطبخ

4.531581577

چینی بر چهره ی آب

5.001569552

یه مشت مَثَل با طعم عسل

5.001194049

تعداد صفحه:(1)
1