لیست داستان ها دفتر بی واژه

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

به حباب نگران لب یک رود، قسم

4.751665873

خاکســـتری بودن

5.001873052

در جریان باشید.

4.881758546

ذبیح عمو !

5.001671763

زندگي نوبر انجير سياه در دهان گس تابستان است.

4.931563948

شیخ صنعان به روایت نرجس

5.001467151

عبور موقت

5.001260646

مطبخ

4.531559477

چینی بر چهره ی آب

5.001544452

یه مشت مَثَل با طعم عسل

5.001166249

تعداد صفحه:(1)
1