لیست داستان ها دفتر بی واژه

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

به حباب نگران لب یک رود، قسم

4.7516129273

خاکســـتری بودن

5.0019154752

در جریان باشید.

4.8919146448

ذبیح عمو !

5.0018150363

زندگي نوبر انجير سياه در دهان گس تابستان است.

4.9416120348

شیخ صنعان به روایت نرجس

5.0015159651

عبور موقت

5.0013145547

مطبخ

4.5315122577

چینی بر چهره ی آب

5.0017129453

یه مشت مَثَل با طعم عسل

5.0011149849

تعداد صفحه:(1)
1