لیست داستان ها دفتر سال 99

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

دور باطل

3.0066666

هاجر- قسمت اول

5.0021172

هاجر-قسمت دوم

5.0011012

هاجر-قسمت سوم

5.001860

پالتوی فوتر

0.00123212

پروانه های کرامت

4.00966111

کرونای دروغ

3.1764207

تعداد صفحه:(1)
1