لیست داستان ها دفتر مهربانی

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

بارانی

4.00476610

از تعقل تا واقعیت

5.0038567

بگذر تا بگذرم!

5.00151312

دروغ لعنتی

5.00241311

صلح کل

5.00259410

غرور

4.75466110

مغالطه

3.0023762

هذیان

5.0048216

گریپ‌فروت

4.6733984

تعداد صفحه:(1)
1