لیست داستان ها دفتر مهربانی

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

بارانی

4.00496010

از تعقل تا واقعیت

5.00310777

استاد گربه ها

2.6731682

بازی روزگار

1.0021282

بگذر تا بگذرم!

5.00170212

دروغ لعنتی

5.00260311

سوپ سیروس

2.0021385

صلح کل

5.00280010

غرور

4.75485510

فراق

3.333992

مغالطه

3.0025742

هذیان

5.0049996

گریپ‌فروت

4.6735994

تعداد صفحه:(1)
1