لیست داستان ها دفتر ملکوت

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

«سُم»

5.00365018

آخرش مرگه!

4.60562226

باز مُحرّم شد...

4.00460814

بختک

5.00245818

تولد پروانه ها

5.00260116

تعداد صفحه:(1)
1