لیست داستان ها دفتر دلنوشته

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

(پ) مثل باور ، تو تنها باوردنیوی م بودی پدر: قسمت اخر

5.0012190

(پ) مثل باور ، تو تنها باوردنیوی م بودی پدر: قسمت دوم

4.0021881

(پ) مثل باور ، تو تنها باوردنیوی م بودی پدر:قسمت اول

5.0011886

آدم برفی

5.0012351

اتوبوس

4.00283413

استدال

5.00188923

امان از جوانی

5.00286313

انسان

5.00388813

برف پاک کن خیال

5.00370717

حاضر جواب

2.7547034

خواب رویایی

5.00391317

داستان تولد

5.0016455

داستان قصاص (قسمت سوم و پایانی البته به روایات اول)

5.00185010

داستان: تعادل درعشق و محبت تعطیل

5.00175513

دلقک

5.0026267

روباه

5.00279614

زندگی

0.001934

سه نما

5.00182320

شاید این تابلو فرصت آخرین ترسیم باشد

3.0023023

غبار تنهایی

5.0015255

فاصله

5.0018386

فصل مشترک

5.0036367

قصاص قسمت اول

5.00267810

قصاص قسمت دوم

5.0016658

محکمه

5.0016433

مرغ

5.00282314

نذر واقعی

5.00185725

هدف

5.00188519

هم دور هم نزدیک

5.00171612

پینه دستان

5.00180218

کابوس

5.00181422

کوتاهی به بلندای صبر

3.6765963

تعداد صفحه:(1)
1