لیست داستان ها دفتر دلنوشته

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

(پ) مثل باور ، تو تنها باوردنیوی م بودی پدر: قسمت اخر

5.0011710

(پ) مثل باور ، تو تنها باوردنیوی م بودی پدر: قسمت دوم

4.0021571

(پ) مثل باور ، تو تنها باوردنیوی م بودی پدر:قسمت اول

5.0011576

آدم برفی

5.0012061

اتوبوس

4.00280813

استدال

5.00185723

امان از جوانی

5.00283013

انسان

5.00386213

برف پاک کن خیال

5.00367617

حاضر جواب

2.7546594

خواب رویایی

5.00387717

داستان تولد

5.0016085

داستان قصاص (قسمت سوم و پایانی البته به روایات اول)

5.00182110

داستان: تعادل درعشق و محبت تعطیل

5.00172013

دلقک

5.0025977

روباه

5.00276714

زندگی

0.001414

سه نما

5.00179820

شاید این تابلو فرصت آخرین ترسیم باشد

3.0022733

غبار تنهایی

5.0014995

فاصله

5.0018086

فصل مشترک

5.0036117

قصاص قسمت اول

5.00264510

قصاص قسمت دوم

5.0016438

محکمه

5.0016163

مرغ

5.00279314

نذر واقعی

5.00182825

هدف

5.00184519

هم دور هم نزدیک

5.00168312

پینه دستان

5.00176218

کابوس

5.00178522

کوتاهی به بلندای صبر

3.6765543

تعداد صفحه:(1)
1