لیست داستان ها دفتر دلنوشته

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

(پ) مثل باور ، تو تنها باوردنیوی م بودی پدر: قسمت اخر

5.0012950

(پ) مثل باور ، تو تنها باوردنیوی م بودی پدر: قسمت دوم

4.0022481

(پ) مثل باور ، تو تنها باوردنیوی م بودی پدر:قسمت اول

5.0012536

آدم برفی

5.0012851

اتوبوس

4.00287313

استدال

5.00192623

امان از جوانی

5.00289613

انسان

5.00391913

برف پاک کن خیال

5.00375717

حاضر جواب

2.7547924

خواب رویایی

5.00395217

داستان تقیه فلسفه = سکوت

3.5021001

داستان تولد

5.0016895

داستان قصاص (قسمت سوم و پایانی البته به روایات اول)

5.00189710

داستان: تعادل درعشق و محبت تعطیل

5.00178113

دلقک

5.0026647

رستاخیز دنیا (قسمت 1)

0.0011312

رستاخیز دنیا قسمت پایانی

5.0011101

روباه

5.00283414

زندگی

0.0011644

سه نما

5.00185320

شاید این تابلو فرصت آخرین ترسیم باشد

3.0023573

غبار تنهایی

5.0015645

فاصله

5.0018826

فصل مشترک

5.0036817

قصاص قسمت اول

5.00270810

قصاص قسمت دوم

5.0016938

محکمه

5.0016813

مرغ

5.00286314

نذر واقعی

5.00188325

هدف

5.00192719

هم دور هم نزدیک

5.00175312

پینه دستان

5.00185718

کابوس

5.00184522

کوتاهی به بلندای صبر

3.6766493

تعداد صفحه:(1)
1