لیست داستان ها دفتر دلنوشته

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

(پ) مثل باور ، تو تنها باوردنیوی م بودی پدر: قسمت اخر

5.0017920

(پ) مثل باور ، تو تنها باوردنیوی م بودی پدر: قسمت دوم

4.0027021

(پ) مثل باور ، تو تنها باوردنیوی م بودی پدر:قسمت اول

5.0017176

آدم برفی

5.0017531

اتوبوس

4.002128113

استدال

3.004135423

الماس گمشده بنام محبت

1.6734952

امان از جوانی

5.002128313

انسان

5.003128213

برف پاک کن خیال

5.003117417

تامل

0.0011261

حاضر جواب

2.75412834

خواب رویایی

5.003130717

داستان : فرصت

3.5046121

داستان تقیه فلسفه = سکوت

2.8056771

داستان تولد

5.00111035

داستان تولد یا توجه

2.333880

داستان زندگی من

0.0015751

داستان قصاص (قسمت سوم و پایانی البته به روایات اول)

5.001127210

داستان کوتاه : زمین پرواز یا سقوط پرواز

5.0014473

داستان کوتاه بلوغ نارس

5.0014782

داستان: تعادل درعشق و محبت تعطیل

5.001112113

دلقک

5.00211277

رستاخیز دنیا (قسمت 1)

0.0016532

رستاخیز دنیا قسمت پایانی

5.0016361

روباه

5.002121414

زندگی

0.0016874

زندگی سفید

5.0011661

سه نما

5.001120920

شاید این تابلو فرصت آخرین ترسیم باشد

3.0027923

غبار تنهایی

5.0019535

فاصله

5.00112236

فرضیه غلط اما نتایج درست

1.09451391

فصل مشترک

5.00310827

قصاص قسمت اول

5.002105910

قصاص قسمت دوم

5.00110458

محکمه

5.00110263

مرغ

5.002127314

نذر واقعی

5.001120725

هدف

5.001130719

هم دور هم نزدیک

5.001110612

پینه دستان

5.001122118

کابوس

5.001126022

کوتاهی به بلندای صبر

3.67610833

تعداد صفحه:(1)
1