لیست داستان ها دفتر دلنوشته

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

(پ) مثل باور ، تو تنها باوردنیوی م بودی پدر: قسمت اخر

5.0014990

(پ) مثل باور ، تو تنها باوردنیوی م بودی پدر: قسمت دوم

4.0024321

(پ) مثل باور ، تو تنها باوردنیوی م بودی پدر:قسمت اول

5.0014516

آدم برفی

5.0014721

اتوبوس

4.002103513

استدال

5.001110723

الماس گمشده بنام محبت

1.5021892

امان از جوانی

5.002103113

انسان

5.003104713

برف پاک کن خیال

5.00392617

حاضر جواب

2.75410094

خواب رویایی

5.003109117

داستان تقیه فلسفه = سکوت

2.8053331

داستان تولد

5.0018595

داستان زندگی من

0.0012721

داستان قصاص (قسمت سوم و پایانی البته به روایات اول)

5.001105410

داستان کوتاه : زمین پرواز یا سقوط پرواز

5.0011393

داستان کوتاه بلوغ نارس

5.001742

داستان: تعادل درعشق و محبت تعطیل

5.00191013

دلقک

5.0028567

رستاخیز دنیا (قسمت 1)

0.0013682

رستاخیز دنیا قسمت پایانی

5.0013501

روباه

5.00298214

زندگی

0.0013884

سه نما

5.00198320

شاید این تابلو فرصت آخرین ترسیم باشد

3.0025473

غبار تنهایی

5.0017275

فاصله

5.00110236

فصل مشترک

5.0038537

قصاص قسمت اول

5.00284110

قصاص قسمت دوم

5.0018158

محکمه

5.0018043

مرغ

5.002104014

نذر واقعی

5.001100925

هدف

5.001108119

هم دور هم نزدیک

5.00188212

پینه دستان

5.001101218

کابوس

5.001100022

کوتاهی به بلندای صبر

3.6768153

تعداد صفحه:(1)
1