لیست داستان ها دفتر دلنوشته

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

(پ) مثل باور ، تو تنها باوردنیوی م بودی پدر: قسمت اخر

5.0016480

(پ) مثل باور ، تو تنها باوردنیوی م بودی پدر: قسمت دوم

4.0025551

(پ) مثل باور ، تو تنها باوردنیوی م بودی پدر:قسمت اول

5.0015766

آدم برفی

5.0016031

اتوبوس

4.002113913

استدال

3.002121723

الماس گمشده بنام محبت

1.6733262

امان از جوانی

5.002113313

انسان

5.003115713

برف پاک کن خیال

5.003104117

حاضر جواب

2.75411404

خواب رویایی

5.003118117

داستان تقیه فلسفه = سکوت

2.8055111

داستان تولد

5.0019615

داستان زندگی من

0.0014191

داستان قصاص (قسمت سوم و پایانی البته به روایات اول)

5.001115310

داستان کوتاه : زمین پرواز یا سقوط پرواز

5.0012903

داستان کوتاه بلوغ نارس

5.0012802

داستان: تعادل درعشق و محبت تعطیل

5.00199613

دلقک

5.0029857

رستاخیز دنیا (قسمت 1)

0.0015042

رستاخیز دنیا قسمت پایانی

5.0014871

روباه

5.002107414

زندگی

0.0015314

سه نما

5.001108120

شاید این تابلو فرصت آخرین ترسیم باشد

3.0026573

غبار تنهایی

5.0018245

فاصله

5.00111056

فصل مشترک

5.0039427

قصاص قسمت اول

5.00293510

قصاص قسمت دوم

5.0019108

محکمه

5.0018963

مرغ

5.002113514

نذر واقعی

5.001108925

هدف

5.001117919

هم دور هم نزدیک

5.00198312

پینه دستان

5.001109918

کابوس

5.001110922

کوتاهی به بلندای صبر

3.6769463

تعداد صفحه:(1)
1