لیست داستان ها دفتر دلنوشته

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

اتوبوس

4.00265613

استدال

5.00169623

امان از جوانی

5.00269013

انسان

5.00374413

برف پاک کن خیال

5.00351317

حاضر جواب

2.7544984

خواب رویایی

5.00372117

داستان قصاص (قسمت سوم و پایانی البته به روایات اول)

5.00170910

داستان: تعادل درعشق و محبت تعطیل

5.00158613

دلقک

5.0023717

روباه

5.00261514

سه نما

5.00167020

غبار تنهایی

5.0013395

فاصله

5.0016586

فصل مشترک

5.0034677

قصاص قسمت اول

5.00253810

قصاص قسمت دوم

5.0015528

محکمه

5.0014803

مرغ

5.00266114

نذر واقعی

5.00170325

هدف

5.00171119

هم دور هم نزدیک

5.00152112

پینه دستان

5.00160718

کابوس

5.00164222

کوتاهی به بلندای صبر

3.6763523

تعداد صفحه:(1)
1