لیست داستان ها دفتر دلنوشته

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

(پ) مثل باور ، تو تنها باوردنیوی م بودی پدر: قسمت اخر

5.001540

(پ) مثل باور ، تو تنها باوردنیوی م بودی پدر: قسمت دوم

4.002611

(پ) مثل باور ، تو تنها باوردنیوی م بودی پدر:قسمت اول

5.001706

آدم برفی

0.001491

اتوبوس

4.00273213

استدال

5.00178623

امان از جوانی

5.00275713

انسان

5.00381013

برف پاک کن خیال

5.00359017

حاضر جواب

2.7545794

خواب رویایی

5.00378717

داستان تولد

5.0015315

داستان قصاص (قسمت سوم و پایانی البته به روایات اول)

5.00177210

داستان: تعادل درعشق و محبت تعطیل

5.00165813

دلقک

5.0025247

روباه

5.00269514

سه نما

5.00174420

شاید این تابلو فرصت آخرین ترسیم باشد

3.0021673

غبار تنهایی

5.0014325

فاصله

5.0017276

فصل مشترک

5.0035577

قصاص قسمت اول

5.00259210

قصاص قسمت دوم

5.0015978

محکمه

5.0015523

مرغ

5.00273114

نذر واقعی

5.00177125

هدف

5.00179019

هم دور هم نزدیک

5.00160012

پینه دستان

5.00167318

کابوس

5.00171322

کوتاهی به بلندای صبر

3.6764923

تعداد صفحه:(1)
1