لیست داستان ها دفتر دلنوشته

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

(پ) مثل باور ، تو تنها باوردنیوی م بودی پدر: قسمت اخر

5.0011720

(پ) مثل باور ، تو تنها باوردنیوی م بودی پدر: قسمت دوم

4.0021581

(پ) مثل باور ، تو تنها باوردنیوی م بودی پدر:قسمت اول

5.0011596

آدم برفی

5.0012061

اتوبوس

4.00280913

استدال

5.00185723

امان از جوانی

5.00283113

انسان

5.00386313

برف پاک کن خیال

5.00367917

حاضر جواب

2.7546614

خواب رویایی

5.00387717

داستان تولد

5.0016095

داستان قصاص (قسمت سوم و پایانی البته به روایات اول)

5.00182310

داستان: تعادل درعشق و محبت تعطیل

5.00172113

دلقک

5.0025987

روباه

5.00276714

زندگی

0.001424

سه نما

5.00179820

شاید این تابلو فرصت آخرین ترسیم باشد

3.0022743

غبار تنهایی

5.0015005

فاصله

5.0018096

فصل مشترک

5.0036127

قصاص قسمت اول

5.00264710

قصاص قسمت دوم

5.0016438

محکمه

5.0016173

مرغ

5.00279414

نذر واقعی

5.00182925

هدف

5.00184519

هم دور هم نزدیک

5.00168612

پینه دستان

5.00176318

کابوس

5.00178522

کوتاهی به بلندای صبر

3.6765553

تعداد صفحه:(1)
1