لیست داستان ها دفتر دلنوشته

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

(پ) مثل باور ، تو تنها باوردنیوی م بودی پدر: قسمت اخر

5.0016990

(پ) مثل باور ، تو تنها باوردنیوی م بودی پدر: قسمت دوم

4.0026021

(پ) مثل باور ، تو تنها باوردنیوی م بودی پدر:قسمت اول

5.0016276

آدم برفی

5.0016591

اتوبوس

4.002118913

استدال

3.673126023

الماس گمشده بنام محبت

1.6733832

امان از جوانی

5.002118013

انسان

5.003119913

برف پاک کن خیال

5.003109117

حاضر جواب

2.75411874

خواب رویایی

5.003123117

داستان : فرصت

3.0022921

داستان تقیه فلسفه = سکوت

2.8055621

داستان تولد

5.00110135

داستان زندگی من

0.0014771

داستان قصاص (قسمت سوم و پایانی البته به روایات اول)

5.001119810

داستان کوتاه : زمین پرواز یا سقوط پرواز

5.0013453

داستان کوتاه بلوغ نارس

5.0013442

داستان: تعادل درعشق و محبت تعطیل

5.001104313

دلقک

5.00210327

رستاخیز دنیا (قسمت 1)

0.0015592

رستاخیز دنیا قسمت پایانی

5.0015361

روباه

5.002112714

زندگی

0.0015824

سه نما

5.001112820

شاید این تابلو فرصت آخرین ترسیم باشد

3.0027003

غبار تنهایی

5.0018675

فاصله

5.00111506

فصل مشترک

5.0039857

قصاص قسمت اول

5.00298110

قصاص قسمت دوم

5.0019538

محکمه

5.0019443

مرغ

5.002118814

نذر واقعی

5.001113425

هدف

5.001122419

هم دور هم نزدیک

5.001102912

پینه دستان

5.001114618

کابوس

5.001115522

کوتاهی به بلندای صبر

3.6769983

تعداد صفحه:(1)
1