لیست داستان ها دفتر دلنوشته

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

(پ) مثل باور ، تو تنها باوردنیوی م بودی پدر: قسمت اخر

5.0012250

(پ) مثل باور ، تو تنها باوردنیوی م بودی پدر: قسمت دوم

4.0021931

(پ) مثل باور ، تو تنها باوردنیوی م بودی پدر:قسمت اول

5.0011956

آدم برفی

5.0012401

اتوبوس

4.00283713

استدال

5.00189323

امان از جوانی

5.00286613

انسان

5.00389113

برف پاک کن خیال

5.00370917

حاضر جواب

2.7547104

خواب رویایی

5.00391717

داستان تولد

5.0016505

داستان قصاص (قسمت سوم و پایانی البته به روایات اول)

5.00185310

داستان: تعادل درعشق و محبت تعطیل

5.00175713

دلقک

5.0026277

روباه

5.00280014

زندگی

0.001974

سه نما

5.00182520

شاید این تابلو فرصت آخرین ترسیم باشد

3.0023083

غبار تنهایی

5.0015275

فاصله

5.0018406

فصل مشترک

5.0036397

قصاص قسمت اول

5.00267910

قصاص قسمت دوم

5.0016678

محکمه

5.0016493

مرغ

5.00282714

نذر واقعی

5.00185825

هدف

5.00188819

هم دور هم نزدیک

5.00171712

پینه دستان

5.00180518

کابوس

5.00181522

کوتاهی به بلندای صبر

3.6765973

تعداد صفحه:(1)
1