لیست داستان ها دفتر دلنوشته

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

(پ) مثل باور ، تو تنها باوردنیوی م بودی پدر: قسمت اخر

5.0013500

(پ) مثل باور ، تو تنها باوردنیوی م بودی پدر: قسمت دوم

4.0023041

(پ) مثل باور ، تو تنها باوردنیوی م بودی پدر:قسمت اول

5.0013166

آدم برفی

5.0013431

اتوبوس

4.00293113

استدال

5.00198123

امان از جوانی

5.00293613

انسان

5.00395613

برف پاک کن خیال

5.00380417

حاضر جواب

2.7548554

خواب رویایی

5.00398717

داستان تقیه فلسفه = سکوت

3.0041731

داستان تولد

5.0017445

داستان زندگی من

0.001731

داستان قصاص (قسمت سوم و پایانی البته به روایات اول)

5.00194110

داستان: تعادل درعشق و محبت تعطیل

5.00181913

دلقک

5.0027227

رستاخیز دنیا (قسمت 1)

0.0012152

رستاخیز دنیا قسمت پایانی

5.0011891

روباه

5.00288414

زندگی

0.0012324

سه نما

5.00188620

شاید این تابلو فرصت آخرین ترسیم باشد

3.0024233

غبار تنهایی

5.0016225

فاصله

5.0019246

فصل مشترک

5.0037377

قصاص قسمت اول

5.00274210

قصاص قسمت دوم

5.0017338

محکمه

5.0017183

مرغ

5.00290714

نذر واقعی

5.00191625

هدف

5.00197419

هم دور هم نزدیک

5.00179212

پینه دستان

5.00190118

کابوس

5.00189722

کوتاهی به بلندای صبر

3.6767003

تعداد صفحه:(1)
1