لیست داستان ها دفتر دلنوشته

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

اتوبوس

4.00259513

استدال

5.00163323

امان از جوانی

5.00264713

انسان

5.00370413

برف پاک کن خیال

5.00345817

حاضر جواب

3.0032054

خواب رویایی

5.00367417

داستان قصاص (قسمت سوم و پایانی البته به روایات اول)

5.00166310

داستان: تعادل درعشق و محبت تعطیل

5.00154013

دلقک

5.0023137

روباه

5.00257014

سه نما

5.00163020

غبار تنهایی

5.0012895

فاصله

5.0016206

فصل مشترک

5.0034177

قصاص قسمت اول

5.00251110

قصاص قسمت دوم

5.0015308

محکمه

5.0014313

مرغ

5.00262414

نذر واقعی

5.00166025

هدف

5.00166219

هم دور هم نزدیک

5.00147812

پینه دستان

5.00155418

کابوس

5.00160022

کوتاهی به بلندای صبر

3.6762153

تعداد صفحه:(1)
1