لیست داستان ها دفتر دلنوشته

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

(پ) مثل باور ، تو تنها باوردنیوی م بودی پدر: قسمت اخر

5.0015220

(پ) مثل باور ، تو تنها باوردنیوی م بودی پدر: قسمت دوم

4.0024531

(پ) مثل باور ، تو تنها باوردنیوی م بودی پدر:قسمت اول

5.0014746

آدم برفی

5.0014941

اتوبوس

4.002105313

استدال

5.001112723

الماس گمشده بنام محبت

1.5022142

امان از جوانی

5.002105013

انسان

5.003106913

برف پاک کن خیال

5.00395017

حاضر جواب

2.75410414

خواب رویایی

5.003110917

داستان تقیه فلسفه = سکوت

2.8053661

داستان تولد

5.0018725

داستان زندگی من

0.0013071

داستان قصاص (قسمت سوم و پایانی البته به روایات اول)

5.001107310

داستان کوتاه : زمین پرواز یا سقوط پرواز

5.0011793

داستان کوتاه بلوغ نارس

5.0011142

داستان: تعادل درعشق و محبت تعطیل

5.00192813

دلقک

5.0028767

رستاخیز دنیا (قسمت 1)

0.0014032

رستاخیز دنیا قسمت پایانی

5.0013811

روباه

5.00299414

زندگی

0.0014144

سه نما

5.001100420

شاید این تابلو فرصت آخرین ترسیم باشد

3.0025653

غبار تنهایی

5.0017445

فاصله

5.00110396

فصل مشترک

5.0038727

قصاص قسمت اول

5.00286010

قصاص قسمت دوم

5.0018298

محکمه

5.0018213

مرغ

5.002105814

نذر واقعی

5.001102425

هدف

5.001109719

هم دور هم نزدیک

5.00189512

پینه دستان

5.001103018

کابوس

5.001102222

کوتاهی به بلندای صبر

3.6768393

تعداد صفحه:(1)
1