لیست داستان ها دفتر دلنوشته

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

(پ) مثل باور ، تو تنها باوردنیوی م بودی پدر: قسمت اخر

5.0017440

(پ) مثل باور ، تو تنها باوردنیوی م بودی پدر: قسمت دوم

4.0026521

(پ) مثل باور ، تو تنها باوردنیوی م بودی پدر:قسمت اول

5.0016746

آدم برفی

5.0017121

اتوبوس

4.002123713

استدال

3.004131123

الماس گمشده بنام محبت

1.6734442

امان از جوانی

5.002123113

انسان

5.003124513

برف پاک کن خیال

5.003113517

تامل

0.001351

حاضر جواب

2.75412384

خواب رویایی

5.003127317

داستان : فرصت

3.5045681

داستان تقیه فلسفه = سکوت

2.8056201

داستان تولد

5.00110645

داستان زندگی من

0.0015341

داستان قصاص (قسمت سوم و پایانی البته به روایات اول)

5.001124210

داستان کوتاه : زمین پرواز یا سقوط پرواز

5.0014003

داستان کوتاه بلوغ نارس

5.0014142

داستان: تعادل درعشق و محبت تعطیل

5.001108613

دلقک

5.00210837

رستاخیز دنیا (قسمت 1)

0.0016122

رستاخیز دنیا قسمت پایانی

5.0015941

روباه

5.002117814

زندگی

0.0016404

زندگی سفید

0.001771

سه نما

5.001117320

شاید این تابلو فرصت آخرین ترسیم باشد

3.0027513

غبار تنهایی

5.0019155

فاصله

5.00111926

فصل مشترک

5.00310417

قصاص قسمت اول

5.002102310

قصاص قسمت دوم

5.00110018

محکمه

5.0019903

مرغ

5.002123614

نذر واقعی

5.001117425

هدف

5.001126719

هم دور هم نزدیک

5.001107412

پینه دستان

5.001118618

کابوس

5.001120122

کوتاهی به بلندای صبر

3.67610433

تعداد صفحه:(1)
1