لیست داستان ها دفتر دلنوشته

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

(پ) مثل باور ، تو تنها باوردنیوی م بودی پدر: قسمت اخر

5.0013760

(پ) مثل باور ، تو تنها باوردنیوی م بودی پدر: قسمت دوم

4.0023301

(پ) مثل باور ، تو تنها باوردنیوی م بودی پدر:قسمت اول

5.0013416

آدم برفی

5.0013741

اتوبوس

4.00295113

استدال

5.001100523

امان از جوانی

5.00295013

انسان

5.00396813

برف پاک کن خیال

5.00382717

حاضر جواب

2.7548834

خواب رویایی

5.003100617

داستان تقیه فلسفه = سکوت

2.8052011

داستان تولد

5.0017695

داستان زندگی من

0.0011411

داستان قصاص (قسمت سوم و پایانی البته به روایات اول)

5.00196110

داستان: تعادل درعشق و محبت تعطیل

5.00183513

دلقک

5.0027457

رستاخیز دنیا (قسمت 1)

0.0012482

رستاخیز دنیا قسمت پایانی

5.0012251

روباه

5.00290014

زندگی

0.0012714

سه نما

5.00190520

شاید این تابلو فرصت آخرین ترسیم باشد

3.0024463

غبار تنهایی

5.0016445

فاصله

5.0019426

فصل مشترک

5.0037547

قصاص قسمت اول

5.00275810

قصاص قسمت دوم

5.0017498

محکمه

5.0017283

مرغ

5.00293814

نذر واقعی

5.00193125

هدف

5.001100019

هم دور هم نزدیک

5.00180912

پینه دستان

5.00191818

کابوس

5.00191722

کوتاهی به بلندای صبر

3.6767223

تعداد صفحه:(1)
1