لیست داستان ها دفتر دلنوشته

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

(پ) مثل باور ، تو تنها باوردنیوی م بودی پدر: قسمت اخر

5.0014310

(پ) مثل باور ، تو تنها باوردنیوی م بودی پدر: قسمت دوم

4.0023771

(پ) مثل باور ، تو تنها باوردنیوی م بودی پدر:قسمت اول

5.0013856

آدم برفی

5.0014171

اتوبوس

4.00298713

استدال

5.001104423

الماس گمشده بنام محبت

0.0011142

امان از جوانی

5.00298013

انسان

5.00399613

برف پاک کن خیال

5.00386917

حاضر جواب

2.7549274

خواب رویایی

5.003104317

داستان تقیه فلسفه = سکوت

2.8052581

داستان تولد

5.0018055

داستان زندگی من

0.0012061

داستان قصاص (قسمت سوم و پایانی البته به روایات اول)

5.001100210

داستان کوتاه : زمین پرواز یا سقوط پرواز

5.001393

داستان: تعادل درعشق و محبت تعطیل

5.00186813

دلقک

5.0027867

رستاخیز دنیا (قسمت 1)

0.0013002

رستاخیز دنیا قسمت پایانی

5.0012821

روباه

5.00293314

زندگی

0.0013244

سه نما

5.00194320

شاید این تابلو فرصت آخرین ترسیم باشد

3.0024903

غبار تنهایی

5.0016765

فاصله

5.0019786

فصل مشترک

5.0037947

قصاص قسمت اول

5.00279410

قصاص قسمت دوم

5.0017788

محکمه

5.0017553

مرغ

5.00298514

نذر واقعی

5.00196225

هدف

5.001103519

هم دور هم نزدیک

5.00183912

پینه دستان

5.00196118

کابوس

5.00195222

کوتاهی به بلندای صبر

3.6767613

تعداد صفحه:(1)
1