لیست داستان ها دفتر دلنوشته

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

(پ) مثل باور ، تو تنها باوردنیوی م بودی پدر: قسمت اخر

5.0013120

(پ) مثل باور ، تو تنها باوردنیوی م بودی پدر: قسمت دوم

4.0022651

(پ) مثل باور ، تو تنها باوردنیوی م بودی پدر:قسمت اول

5.0012786

آدم برفی

5.0013051

اتوبوس

4.00289313

استدال

5.00194023

امان از جوانی

5.00290613

انسان

5.00393213

برف پاک کن خیال

5.00377217

حاضر جواب

2.7548174

خواب رویایی

5.00396217

داستان تقیه فلسفه = سکوت

3.6731321

داستان تولد

5.0017085

داستان قصاص (قسمت سوم و پایانی البته به روایات اول)

5.00190910

داستان: تعادل درعشق و محبت تعطیل

5.00179113

دلقک

5.0026837

رستاخیز دنیا (قسمت 1)

0.0011662

رستاخیز دنیا قسمت پایانی

5.0011421

روباه

5.00284914

زندگی

0.0011874

سه نما

5.00186220

شاید این تابلو فرصت آخرین ترسیم باشد

3.0023793

غبار تنهایی

5.0015795

فاصله

5.0018956

فصل مشترک

5.0036997

قصاص قسمت اول

5.00271410

قصاص قسمت دوم

5.0017028

محکمه

5.0016913

مرغ

5.00287814

نذر واقعی

5.00189025

هدف

5.00193619

هم دور هم نزدیک

5.00176312

پینه دستان

5.00187118

کابوس

5.00186022

کوتاهی به بلندای صبر

3.6766653

تعداد صفحه:(1)
1