لیست داستان ها دفتر دلنوشته

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

(پ) مثل باور ، تو تنها باوردنیوی م بودی پدر: قسمت اخر

5.0012650

(پ) مثل باور ، تو تنها باوردنیوی م بودی پدر: قسمت دوم

4.0022261

(پ) مثل باور ، تو تنها باوردنیوی م بودی پدر:قسمت اول

5.0012286

آدم برفی

5.0012651

اتوبوس

4.00285913

استدال

5.00191223

امان از جوانی

5.00288313

انسان

5.00390613

برف پاک کن خیال

5.00373917

حاضر جواب

2.7547544

خواب رویایی

5.00394017

داستان تقیه فلسفه = سکوت

3.502461

داستان تولد

5.0016715

داستان قصاص (قسمت سوم و پایانی البته به روایات اول)

5.00188010

داستان: تعادل درعشق و محبت تعطیل

5.00177413

دلقک

5.0026467

رستاخیز دنیا (قسمت 1)

0.001792

رستاخیز دنیا قسمت پایانی

5.001601

روباه

5.00282014

زندگی

0.0011384

سه نما

5.00184020

شاید این تابلو فرصت آخرین ترسیم باشد

3.0023343

غبار تنهایی

5.0015495

فاصله

5.0018676

فصل مشترک

5.0036627

قصاص قسمت اول

5.00269610

قصاص قسمت دوم

5.0016828

محکمه

5.0016693

مرغ

5.00284614

نذر واقعی

5.00187425

هدف

5.00190919

هم دور هم نزدیک

5.00174012

پینه دستان

5.00183018

کابوس

5.00183122

کوتاهی به بلندای صبر

3.6766253

تعداد صفحه:(1)
1