لیست داستان ها دفتر میثم فکوری

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

اگرخدا بخواهد بنده اش را عذاب دهد...

5.001110612

تفرجگاه

5.001532

تو مسئولی

3.50210935

تکلیف من راروشن کنید

5.0019792

حق گرفتنی است قدرت گرفتنش رونداری؟خدامیگیره برات

4.004122521

خدایا یه سوال؟؟؟؟

5.00211496

رابطه ی تلفنی

0.00110518

زندگی یا اجباری؟

3.00210177

زندگی،تئاتره مزخرفه

5.0018964

زودقضاوت نکنیم

5.00212086

سکوت

4.502114912

قانون

5.002114816

مگه دیوانم زن بگیرم

5.00110046

مگه دیوانم شوهر کنم

0.00110453

نانوا

0.0019210

هرچه برماست،ازماست

2.00110934

کار افرینی به سبک ادم شناسی

5.00111568

تعداد صفحه:(1)
1