لیست داستان ها دفتر واگویه های بیگاه

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

"علی جوبی"

0.0012930

"مسئله ریاضی"

3.3334157

"کوچک ترانی که از همه تاریخ بزرگ ترند"

5.0015184

سالگرد تولد

4.3368019

کابوس نیمروز

5.0047696

تعداد صفحه:(1)
1