لیست داستان ها دفتر واگویه های بیگاه

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

"علی جوبی"

0.0015360

"فری جنگلی"

0.0013101

"مسئله ریاضی"

3.3336437

"کتاب عشقی"

1.6052631

"کوچک ترانی که از همه تاریخ بزرگ ترند"

5.0017644

سالگرد تولد

4.3369669

کابوس نیمروز

5.0049406

تعداد صفحه:(1)
1