لیست داستان ها دفتر داستان های کوتاه

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

آتش در نیستان یاد تصویر ماه در چشمه !

5.0013663

ایستگاه بعد مترونامه !

4.0056946

بوسه امید

0.0011110

پسرک دعا فروش

0.0011535

تعداد صفحه:(1)
1