لیست داستان ها دفتر داستان های کوتاه

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

آتش در نیستان یاد تصویر ماه در چشمه !

5.0014913

ایستگاه بعد مترونامه !

4.0058156

بوسه امید

0.0012320

پسرک دعا فروش

0.0012935

تعداد صفحه:(1)
1