لیست داستان ها دفتر دفترچه سیمی

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

از تاول پا تا تتوی دست!

5.0026190

بازگشت به صفحه اول

5.0025266

خبرهای مهم را فردا چاپ می‌کنند!

5.00250610

روشن-خاموش

5.0032988

سؤال‌های بی‌جواب

5.0025252

سینه شرحه شرحه

3.67351912

شش داستان کوتاه

5.00555618

صدوهفتادوسه بار عاشقی

5.0024736

نسبیت ماورایی

4.6732442

یا مرگ یا "لیدی گاگا"!

5.0057364

یک تجربه - درباره داستان "روشن-خاموش"

3.3334280

تعداد صفحه:(1)
1