لیست داستان ها دفتر دفترچه سیمی

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

از تاول پا تا تتوی دست!

5.0026950

بازگشت به صفحه اول

5.0025996

خبرهای مهم را فردا چاپ می‌کنند!

5.00256510

روشن-خاموش

5.0033528

سؤال‌های بی‌جواب

5.0026002

سینه شرحه شرحه

3.67360512

شش داستان کوتاه

5.00561318

صدوهفتادوسه بار عاشقی

5.0025336

نسبیت ماورایی

4.6733132

یا مرگ یا "لیدی گاگا"!

5.0057814

یک تجربه - درباره داستان "روشن-خاموش"

3.3334830

تعداد صفحه:(1)
1