لیست داستان ها دفتر دفترچه سیمی

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

از تاول پا تا تتوی دست!

5.00210620

بازگشت به صفحه اول

5.00210176

خبرهای مهم را فردا چاپ می‌کنند!

5.00297110

روشن-خاموش

5.0037268

سؤال‌های بی‌جواب

5.0029552

سینه شرحه شرحه

3.67395712

شش داستان کوتاه

5.00590518

صدوهفتادوسه بار عاشقی

5.0029186

نسبیت ماورایی

4.6737412

یا مرگ یا "لیدی گاگا"!

5.00511714

یک تجربه - درباره داستان "روشن-خاموش"

3.3337890

تعداد صفحه:(1)
1