لیست داستان ها دفتر دفترچه سیمی

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

از تاول پا تا تتوی دست!

5.0026350

بازگشت به صفحه اول

5.0025446

خبرهای مهم را فردا چاپ می‌کنند!

5.00252110

روشن-خاموش

5.0033118

سؤال‌های بی‌جواب

5.0025472

سینه شرحه شرحه

3.67354712

شش داستان کوتاه

5.00557018

صدوهفتادوسه بار عاشقی

5.0024926

نسبیت ماورایی

4.6732752

یا مرگ یا "لیدی گاگا"!

5.0057484

یک تجربه - درباره داستان "روشن-خاموش"

3.3334450

تعداد صفحه:(1)
1