لیست داستان ها دفتر دفترچه سیمی

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

از تاول پا تا تتوی دست!

5.0025790

بازگشت به صفحه اول

5.0024946

خبرهای مهم را فردا چاپ می‌کنند!

5.00247610

روشن-خاموش

5.0032578

سؤال‌های بی‌جواب

5.0025002

سینه شرحه شرحه

3.67348512

شش داستان کوتاه

5.00552118

صدوهفتادوسه بار عاشقی

5.0024326

نسبیت ماورایی

4.6731832

یا مرگ یا "لیدی گاگا"!

5.0056904

یک تجربه - درباره داستان "روشن-خاموش"

3.3334060

تعداد صفحه:(1)
1