لیست داستان ها دفتر دفترچه سیمی

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

از تاول پا تا تتوی دست!

5.0027420

بازگشت به صفحه اول

5.0026586

خبرهای مهم را فردا چاپ می‌کنند!

5.00262010

روشن-خاموش

5.0033968

سؤال‌های بی‌جواب

5.0026552

سینه شرحه شرحه

3.67366612

شش داستان کوتاه

5.00563218

صدوهفتادوسه بار عاشقی

5.0025826

نسبیت ماورایی

4.6733722

یا مرگ یا "لیدی گاگا"!

5.0058224

یک تجربه - درباره داستان "روشن-خاموش"

3.3335210

تعداد صفحه:(1)
1