لیست داستان ها دفتر دفتر 40 برگ

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

آبدارچی

5.00678067

آخرین دروغ

3.00269519

آسمان جل

4.50673941

ایستگاه

4.33373754

تیمم در آب

4.14782039

سنگ کف آکواریوم

5.00485225

فمینیسم مردونه

4.83677141

قبل از مصرف، خوب تکان بدهید!

4.38876435

مامور ما در آبادان

1.00170326

نجواهای درونی

2.50277018

نظرات استاد محمد جواد جزینی در مورد دسته بندی ادبیات داستانی

5.00168629

هفت دقیقه تا بهشت

4.50690163

هوشنگ و بتول

4.25887654

چند میکرو فیکشن: روح بازی!

5.00273152

چگونه یاد گرفتم دست از نگرانی بردارم و به بمب عشق بورزم

5.00166220

یک قدم مانده به ...

4.17672443

تعداد صفحه:(1)
1