لیست داستان ها دفتر دفتر 40 برگ

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

آبدارچی

5.00671367

آخرین دروغ

3.00263019

آسمان جل

4.50668241

ایستگاه

4.33365254

تیمم در آب

4.14776239

سنگ کف آکواریوم

5.00477125

فمینیسم مردونه

4.83671041

قبل از مصرف، خوب تکان بدهید!

4.38868635

مامور ما در آبادان

1.00163126

نجواهای درونی

2.50269018

نظرات استاد محمد جواد جزینی در مورد دسته بندی ادبیات داستانی

5.00160629

هفت دقیقه تا بهشت

4.50684163

هوشنگ و بتول

4.25880054

چند میکرو فیکشن: روح بازی!

5.00265252

چگونه یاد گرفتم دست از نگرانی بردارم و به بمب عشق بورزم

5.00157620

یک قدم مانده به ...

4.17665943

تعداد صفحه:(1)
1