لیست داستان ها دفتر دفتر 40 برگ

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

آبدارچی

5.00667567

آخرین دروغ

3.00259519

آسمان جل

4.50665841

ایستگاه

4.33361554

تیمم در آب

4.14773339

سنگ کف آکواریوم

5.00472925

فمینیسم مردونه

4.83667141

قبل از مصرف، خوب تکان بدهید!

4.38865635

مامور ما در آبادان

1.00159226

نجواهای درونی

2.50264518

نظرات استاد محمد جواد جزینی در مورد دسته بندی ادبیات داستانی

5.00155729

هفت دقیقه تا بهشت

4.50680163

هوشنگ و بتول

4.25876454

چند میکرو فیکشن: روح بازی!

5.00261352

چگونه یاد گرفتم دست از نگرانی بردارم و به بمب عشق بورزم

5.00153820

یک قدم مانده به ...

4.17662343

تعداد صفحه:(1)
1