لیست داستان ها دفتر دفتر 40 برگ

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

آبدارچی

5.00656767

آخرین دروغ

3.00248719

آسمان جل

4.50655441

ایستگاه

4.33352054

تیمم در آب

4.14763339

سنگ کف آکواریوم

5.00460425

فمینیسم مردونه

4.83658541

قبل از مصرف، خوب تکان بدهید!

4.38857135

مامور ما در آبادان

1.00149226

نجواهای درونی

2.50255818

نظرات استاد محمد جواد جزینی در مورد دسته بندی ادبیات داستانی

5.00146129

هفت دقیقه تا بهشت

4.50669963

هوشنگ و بتول

4.25866054

چند میکرو فیکشن: روح بازی!

5.00252452

چگونه یاد گرفتم دست از نگرانی بردارم و به بمب عشق بورزم

5.00144120

یک قدم مانده به ...

4.17652743

تعداد صفحه:(1)
1