لیست داستان ها دفتر دفتر 40 برگ

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

آبدارچی

5.00659467

آخرین دروغ

3.00251319

آسمان جل

4.50658541

ایستگاه

4.33354354

تیمم در آب

4.14765539

سنگ کف آکواریوم

5.00463425

فمینیسم مردونه

4.83660541

قبل از مصرف، خوب تکان بدهید!

4.38859335

مامور ما در آبادان

1.00151726

نجواهای درونی

2.50257918

نظرات استاد محمد جواد جزینی در مورد دسته بندی ادبیات داستانی

5.00147929

هفت دقیقه تا بهشت

4.50672263

هوشنگ و بتول

4.25868654

چند میکرو فیکشن: روح بازی!

5.00254352

چگونه یاد گرفتم دست از نگرانی بردارم و به بمب عشق بورزم

5.00146520

یک قدم مانده به ...

4.17654743

تعداد صفحه:(1)
1