لیست داستان ها دفتر دفتر 40 برگ

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

آبدارچی

5.00655367

آخرین دروغ

3.00247419

آسمان جل

4.50653041

ایستگاه

4.33350354

تیمم در آب

4.14760939

سنگ کف آکواریوم

5.00458825

فمینیسم مردونه

4.83657241

قبل از مصرف، خوب تکان بدهید!

4.38855435

مامور ما در آبادان

1.00148126

نجواهای درونی

2.50254918

نظرات استاد محمد جواد جزینی در مورد دسته بندی ادبیات داستانی

5.00145029

هفت دقیقه تا بهشت

4.50668163

هوشنگ و بتول

4.25864454

چند میکرو فیکشن: روح بازی!

5.00251252

چگونه یاد گرفتم دست از نگرانی بردارم و به بمب عشق بورزم

5.00143020

یک قدم مانده به ...

4.17651143

تعداد صفحه:(1)
1