لیست داستان ها دفتر دفتر 40 برگ

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

آبدارچی

5.00674767

آخرین دروغ

3.00266119

آسمان جل

4.50671141

ایستگاه

4.33369154

تیمم در آب

4.14778839

سنگ کف آکواریوم

5.00481025

فمینیسم مردونه

4.83673841

قبل از مصرف، خوب تکان بدهید!

4.38872735

مامور ما در آبادان

1.00166726

نجواهای درونی

2.50272918

نظرات استاد محمد جواد جزینی در مورد دسته بندی ادبیات داستانی

5.00164929

هفت دقیقه تا بهشت

4.50687363

هوشنگ و بتول

4.25883554

چند میکرو فیکشن: روح بازی!

5.00268652

چگونه یاد گرفتم دست از نگرانی بردارم و به بمب عشق بورزم

5.00161320

یک قدم مانده به ...

4.17668843

تعداد صفحه:(1)
1