لیست داستان ها دفتر دفتر 40 برگ

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

آبدارچی

5.00663267

آخرین دروغ

3.00255119

آسمان جل

4.50662341

ایستگاه

4.33357854

تیمم در آب

4.14769439

سنگ کف آکواریوم

5.00468225

فمینیسم مردونه

4.83663641

قبل از مصرف، خوب تکان بدهید!

4.38862735

مامور ما در آبادان

1.00155326

نجواهای درونی

2.50261318

نظرات استاد محمد جواد جزینی در مورد دسته بندی ادبیات داستانی

5.00151329

هفت دقیقه تا بهشت

4.50675963

هوشنگ و بتول

4.25872554

چند میکرو فیکشن: روح بازی!

5.00258052

چگونه یاد گرفتم دست از نگرانی بردارم و به بمب عشق بورزم

5.00149320

یک قدم مانده به ...

4.17658343

تعداد صفحه:(1)
1