لیست داستان ها دفتر بهشت متروک

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

آخرین مهره ی نازنین

4.8621111684

احمق ها , رستگار می شوند ...

5.00468471

زمزمه های یک شب ِ در تعلیق

5.00551539

صدا دوربین حرکت !

4.33181173113

طواف

4.67682664

پرانتزی در انتهای زمان

5.00424128

گورستان باغچه

5.0012107993

تعداد صفحه:(1)
1