لیست داستان ها دفتر بهشت متروک

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

آخرین مهره ی نازنین

4.8621101884

احمق ها , رستگار می شوند ...

5.00460371

زمزمه های یک شب ِ در تعلیق

5.00541139

صدا دوربین حرکت !

4.33181064113

طواف

4.67674164

پرانتزی در انتهای زمان

5.00411121

گورستان باغچه

5.001297493

تعداد صفحه:(1)
1