لیست داستان ها دفتر بهشت متروک

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

آخرین مهره ی نازنین

4.8621141184

احمق ها , رستگار می شوند ...

5.00493871

زمزمه های یک شب ِ در تعلیق

5.00580339

صدا دوربین حرکت !

4.33181471113

طواف

4.676108664

پرانتزی در انتهای زمان

5.00462228

گورستان باغچه

5.0012138293

تعداد صفحه:(1)
1