لیست داستان ها دفتر بهشت متروک

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

آخرین مهره ی نازنین

4.8621148884

احمق ها , رستگار می شوند ...

5.004101571

زمزمه های یک شب ِ در تعلیق

5.00586039

صدا دوربین حرکت !

4.33181537113

طواف

4.676114564

پرانتزی در انتهای زمان

5.00469929

گورستان باغچه

5.0012145193

تعداد صفحه:(1)
1