لیست داستان ها دفتر بهشت متروک

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

آخرین مهره ی نازنین

4.8621143784

احمق ها , رستگار می شوند ...

5.00496471

زمزمه های یک شب ِ در تعلیق

5.00582739

صدا دوربین حرکت !

4.33181493113

طواف

4.676110564

پرانتزی در انتهای زمان

5.00465228

گورستان باغچه

5.0012140893

تعداد صفحه:(1)
1