لیست داستان ها دفتر بهشت متروک

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

آخرین مهره ی نازنین

4.8621156284

احمق ها , رستگار می شوند ...

5.004107271

زمزمه های یک شب ِ در تعلیق

5.00594439

صدا دوربین حرکت !

4.33181614113

طواف

4.676120164

پرانتزی در انتهای زمان

5.00477829

گورستان باغچه

5.0012152893

تعداد صفحه:(1)
1