لیست داستان ها دفتر بهشت متروک

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

آخرین مهره ی نازنین

4.8621122784

احمق ها , رستگار می شوند ...

5.00477271

زمزمه های یک شب ِ در تعلیق

5.00560139

صدا دوربین حرکت !

4.33181292113

طواف

4.67691264

پرانتزی در انتهای زمان

5.00434528

گورستان باغچه

5.0012122493

تعداد صفحه:(1)
1