لیست داستان ها دفتر بهشت متروک

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

آخرین مهره ی نازنین

4.8621106184

احمق ها , رستگار می شوند ...

5.00464171

زمزمه های یک شب ِ در تعلیق

5.00546339

صدا دوربین حرکت !

4.33181105113

طواف

4.67678564

پرانتزی در انتهای زمان

5.00417928

گورستان باغچه

5.0012101393

تعداد صفحه:(1)
1