لیست داستان ها دفتر بهشت متروک

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

آخرین مهره ی نازنین

4.8621168384

احمق ها , رستگار می شوند ...

5.004117371

زمزمه های یک شب ِ در تعلیق

5.005105539

صدا دوربین حرکت !

4.33181754113

طواف

4.676129364

پرانتزی در انتهای زمان

5.00489729

گورستان باغچه

5.0012167093

تعداد صفحه:(1)
1