لیست داستان ها دفتر سرگیجه

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

اشفته بازار

5.00151616

اواز گرگ ها

5.0025024

باغ سبز خاردار

3.6735514

بی ریختی

4.60547619

بی شعوری

4.60556315

تاریکی

3.20561110

جنون منطقی

5.001520

خر در اسمان

4.00657816

خط پایان

3.0025549

زندگی از زاویه پنهان

4.14759814

سفر به انتهای شب

5.00151425

شکر تلخ

5.0035239

قارچ سمی

5.0023347

لبخند ظریف

4.50255717

لمپنی در ته چاه

4.0045444

نمایشنامه سرگیجه/بخش اول

5.0025331

نیمه ی خالی...

3.67347315

هدیه ای برای تاریکی

4.2056698

همه چیز فرو می پاشد

5.00164319

چراغ اول

5.00354211

گلادیاتور

5.0024784

گوربه گور

5.00360614

تعداد صفحه:(1)
1