لیست داستان ها دفتر سرگیجه

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

اشفته بازار

5.00163516

اواز گرگ ها

5.0025894

باغ سبز خاردار

3.6736094

بی ریختی

4.60556419

بی شعوری

4.60566715

تاریکی

3.20572010

جنون منطقی

5.0011641

خر در اسمان

4.00667616

خط پایان

3.0026639

زندگی از زاویه پنهان

4.14770314

سفر به انتهای شب

5.00162225

شکر تلخ

5.0036209

قارچ سمی

5.0024037

لبخند ظریف

4.50266317

لمپنی در ته چاه

4.0046404

نمایشنامه سرگیجه/بخش اول

5.0026111

نیمه ی خالی...

3.67357615

هدیه ای برای تاریکی

4.1768778

همه چیز فرو می پاشد

5.00178119

چراغ اول

5.00364311

گلادیاتور

5.0026094

گوربه گور

5.00371414

تعداد صفحه:(1)
1