لیست داستان ها دفتر سرگیجه

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

اشفته بازار

5.00172016

اواز گرگ ها

5.0026504

باغ سبز خاردار

3.6736584

بی ریختی

4.60563119

بی شعوری

4.60575915

تاریکی

3.20580610

جنون منطقی

5.0012321

خر در اسمان

4.00675016

خط پایان

3.0027499

زندگی از زاویه پنهان

4.14779614

سفر به انتهای شب

5.00170625

شکر تلخ

5.0036829

قارچ سمی

5.0024797

لبخند ظریف

4.50275317

لمپنی در ته چاه

4.0047044

نمایشنامه سرگیجه/بخش اول

5.0026521

نیمه ی خالی...

3.67365815

هدیه ای برای تاریکی

4.17610218

همه چیز فرو می پاشد

5.00187919

چراغ اول

5.00372911

گلادیاتور

5.0027034

گوربه گور

5.00378414

تعداد صفحه:(1)
1