لیست داستان ها دفتر سرگیجه

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

اشفته بازار

5.00168316

اواز گرگ ها

5.0026244

باغ سبز خاردار

3.6736404

بی ریختی

4.60560519

بی شعوری

4.60572015

تاریکی

3.20576910

جنون منطقی

5.0012091

خر در اسمان

4.00672116

خط پایان

3.0027199

زندگی از زاویه پنهان

4.14776114

سفر به انتهای شب

5.00167225

شکر تلخ

5.0036569

قارچ سمی

5.0024507

لبخند ظریف

4.50271017

لمپنی در ته چاه

4.0046754

نمایشنامه سرگیجه/بخش اول

5.0026361

نیمه ی خالی...

3.67362415

هدیه ای برای تاریکی

4.1769658

همه چیز فرو می پاشد

5.00184219

چراغ اول

5.00369111

گلادیاتور

5.0026664

گوربه گور

5.00375814

تعداد صفحه:(1)
1