لیست داستان ها دفتر سرگیجه

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

اشفته بازار

5.00155216

اواز گرگ ها

5.0025264

باغ سبز خاردار

3.6735744

بی ریختی

4.60550219

بی شعوری

4.60559415

تاریکی

3.20564710

جنون منطقی

5.0011051

خر در اسمان

4.00661516

خط پایان

3.0025919

زندگی از زاویه پنهان

4.14763914

سفر به انتهای شب

5.00154925

شکر تلخ

5.0035589

قارچ سمی

5.0023587

لبخند ظریف

4.50259417

لمپنی در ته چاه

4.0045734

نمایشنامه سرگیجه/بخش اول

5.0025601

نیمه ی خالی...

3.67350915

هدیه ای برای تاریکی

4.1767378

همه چیز فرو می پاشد

5.00169019

چراغ اول

5.00357011

گلادیاتور

5.0025234

گوربه گور

5.00364714

تعداد صفحه:(1)
1