لیست داستان ها دفتر سرگیجه

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

اشفته بازار

5.00159416

اواز گرگ ها

5.0025604

باغ سبز خاردار

3.6735924

بی ریختی

4.60552819

بی شعوری

4.60562415

تاریکی

3.20567910

جنون منطقی

5.0011331

خر در اسمان

4.00664616

خط پایان

3.0026309

زندگی از زاویه پنهان

4.14767014

سفر به انتهای شب

5.00158525

شکر تلخ

5.0035909

قارچ سمی

5.0023817

لبخند ظریف

4.50262317

لمپنی در ته چاه

4.0046054

نمایشنامه سرگیجه/بخش اول

5.0025911

نیمه ی خالی...

3.67354315

هدیه ای برای تاریکی

4.1768058

همه چیز فرو می پاشد

5.00173219

چراغ اول

5.00360811

گلادیاتور

5.0025704

گوربه گور

5.00367314

تعداد صفحه:(1)
1