لیست داستان ها دفتر جاری کن نگاهت...

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

...شما اونو دیدین؟

4.004102745

...و بهاره

5.001103615

آنسوی رودخانه

4.003102320

بادهای باران زا

5.00110048

به شیوه لی لی

0.001105942

تخت شماره هشت

1.673100632

دالان

5.0018369

دستی که...

5.0018922

دیریست با شمایم

5.003104026

رضا و بهاره

5.004110212

رودی در قاب پنجره

5.003111135

سیب...

4.0019586

شرط...

3.002100510

شیرودون

5.001111054

طعم چایی چاشت

1.0019619

طغیان

2.5028814

عزیز(داستانی واقعی)

3.00281813

قهرمان دختر شینا

5.00687712

قورباغه

3.836103948

هیس!

2.5029625

پیر مرد 8 ساله

3.002109122

کودک و باران

5.0046970

تعداد صفحه:(1)
1