لیست داستان ها دفتر داستانهای کوتاه و کوتاه تر

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

دو راهی

5.0013513

دو راهی( قسمت آخر)

4.5023689

رز خونین - قسمت آخر

5.0045621

رز خونین -2

5.0044893

رُز خونین

5.0034545

هدیه تولد

5.0033692

پُل شکسته

5.0013694

تعداد صفحه:(1)
1