لیست داستان ها دفتر داستانهای کوتاه و کوتاه تر

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

دو راهی

5.0014093

دو راهی( قسمت آخر)

4.5024329

رز خونین - قسمت آخر

5.0046291

رز خونین -2

5.0045643

رُز خونین

5.0035235

هدیه تولد

5.0034452

پُل شکسته

5.0014284

تعداد صفحه:(1)
1