لیست داستان ها دفتر داستانهای کوتاه و کوتاه تر

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

دو راهی

5.0014963

دو راهی( قسمت آخر)

4.5025049

رز خونین - قسمت آخر

5.0047441

رز خونین -2

5.0046523

رُز خونین

5.0036035

هدیه تولد

5.0035192

پُل شکسته

5.0015124

تعداد صفحه:(1)
1