لیست داستان ها دفتر داستانهای کوتاه و کوتاه تر

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

دو راهی

5.0011963

دو راهی( قسمت آخر)

4.5022159

رز خونین - قسمت آخر

5.0042911

رز خونین -2

5.0042943

رُز خونین

5.0032675

هدیه تولد

5.0031912

پُل شکسته

5.0012344

تعداد صفحه:(1)
1