لیست داستان ها دفتر داستانهای کوتاه و کوتاه تر

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

دو راهی

5.0013913

دو راهی( قسمت آخر)

4.5024119

رز خونین - قسمت آخر

5.0046051

رز خونین -2

5.0045343

رُز خونین

5.0034985

هدیه تولد

5.0034222

پُل شکسته

5.0014074

تعداد صفحه:(1)
1