لیست داستان ها دفتر داستانهای کوتاه و کوتاه تر

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

رز خونین - قسمت آخر

5.004921

رز خونین -2

5.0041063

رُز خونین

5.0031075

پُل شکسته

5.0011044

تعداد صفحه:(1)
1