لیست داستان ها دفتر داستانهای کوتاه و کوتاه تر

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

رز خونین - قسمت آخر

5.004711

رز خونین -2

5.004843

رُز خونین

5.003835

پُل شکسته

5.001824

تعداد صفحه:(1)
1