لیست داستان ها دفتر داستانهای کوتاه و کوتاه تر

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

دو راهی

5.0013313

دو راهی( قسمت آخر)

4.5023519

رز خونین - قسمت آخر

5.0045411

رز خونین -2

5.0044653

رُز خونین

5.0034275

هدیه تولد

5.0033502

پُل شکسته

5.0013574

تعداد صفحه:(1)
1