لیست داستان ها دفتر داستانهای کوتاه و کوتاه تر

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

دو راهی

5.0014763

دو راهی( قسمت آخر)

4.5024889

رز خونین - قسمت آخر

5.0047151

رز خونین -2

5.0046353

رُز خونین

5.0035875

هدیه تولد

5.0035072

پُل شکسته

5.0014944

تعداد صفحه:(1)
1