لیست داستان ها دفتر داستانهای کوتاه و کوتاه تر

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

دو راهی

5.0011243

دو راهی( قسمت آخر)

4.5021489

رز خونین - قسمت آخر

5.0041641

رز خونین -2

5.0041923

رُز خونین

5.0031755

پُل شکسته

5.0011624

تعداد صفحه:(1)
1