لیست داستان ها دفتر داستانهای کوتاه و کوتاه تر

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

دو راهی

5.0016693

دو راهی( قسمت آخر)

4.5026709

رز خونین - قسمت آخر

5.00410791

رز خونین -2

5.0048383

رُز خونین

5.0038005

هدیه تولد

5.0036922

پُل شکسته

5.0016884

تعداد صفحه:(1)
1