لیست داستان ها دفتر داستانهای کوتاه و کوتاه تر

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

دو راهی

5.001673

دو راهی( قسمت آخر)

4.502809

رز خونین - قسمت آخر

5.0041301

رز خونین -2

5.0041363

رُز خونین

5.0031415

پُل شکسته

5.0011374

تعداد صفحه:(1)
1