لیست داستان ها دفتر داستانهای کوتاه و کوتاه تر

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

دو راهی

5.0014443

دو راهی( قسمت آخر)

4.5024709

رز خونین - قسمت آخر

5.0046701

رز خونین -2

5.0046143

رُز خونین

5.0035585

هدیه تولد

5.0034882

پُل شکسته

5.0014664

تعداد صفحه:(1)
1