لیست داستان ها دفتر داستانهای کوتاه و کوتاه تر

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

دو راهی

5.0012583

دو راهی( قسمت آخر)

4.5022769

رز خونین - قسمت آخر

5.0044431

رز خونین -2

5.0043663

رُز خونین

5.0033375

هدیه تولد

5.0032532

پُل شکسته

5.0013004

تعداد صفحه:(1)
1