لیست داستان ها دفتر داستانهای کوتاه و کوتاه تر

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

دو راهی

5.0015733

دو راهی( قسمت آخر)

4.5025709

رز خونین - قسمت آخر

5.0049041

رز خونین -2

5.0047363

رُز خونین

5.0036895

هدیه تولد

5.0035812

پُل شکسته

5.0015734

تعداد صفحه:(1)
1