لیست داستان ها دفتر داستانهای کوتاه و کوتاه تر

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

دو راهی

5.0012973

دو راهی( قسمت آخر)

4.5023209

رز خونین - قسمت آخر

5.0045021

رز خونین -2

5.0044203

رُز خونین

5.0033905

هدیه تولد

5.0033082

پُل شکسته

5.0013274

تعداد صفحه:(1)
1