لیست داستان ها دفتر رئالیسم

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

از قلی تا کیانا

3.0022752

دماغ عملی

5.0037283

سپنج آرامش

5.0015583

قرص برنج

5.00133370

لیسانس

5.0027253

تعداد صفحه:(1)
1