لیست داستان ها دفتر رئالیسم

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

از قلی تا کیانا

3.0025822

دماغ عملی

5.0039343

سپنج آرامش

5.0017063

قرص برنج

5.00135030

لیسانس

5.0028823

تعداد صفحه:(1)
1