لیست داستان ها دفتر رئالیسم

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

از قلی تا کیانا

3.0025012

دماغ عملی

5.0038753

سپنج آرامش

5.0016573

قرص برنج

5.00134570

لیسانس

5.0028433

تعداد صفحه:(1)
1