لیست داستان ها دفتر رئالیسم

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

از قلی تا کیانا

3.0024132

دماغ عملی

5.0037833

سپنج آرامش

5.0015953

قرص برنج

5.00133840

لیسانس

5.0027763

تعداد صفحه:(1)
1