لیست داستان ها دفتر روزگاران

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

"جیب مردم"

0.0013623

زیر پوست شهر

0.0013493

صندلی چرخدار

5.0013446

فریب

3.5047027

مستاجر

5.0014302

تعداد صفحه:(1)
1