لیست داستان ها دفتر روزگاران

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

"جیب مردم"

0.0012533

زیر پوست شهر

0.0012373

صندلی چرخدار

5.0012606

فریب

3.5045197

مستاجر

5.0012982

تعداد صفحه:(1)
1