لیست داستان ها دفتر روزگاران

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

"جیب مردم"

0.0014083

زیر پوست شهر

0.0013963

صندلی چرخدار

5.0013856

فریب

3.5047717

مستاجر

5.0014832

تعداد صفحه:(1)
1