لیست داستان ها دفتر روزگاران

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

"جیب مردم"

0.0012113

زیر پوست شهر

0.0011913

صندلی چرخدار

5.0012236

فریب

3.5044587

مستاجر

5.0012592

تعداد صفحه:(1)
1