لیست داستان ها دفتر بیست و یک شهریور

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

زندگیم فدای تو

1.0021761

عشقم بگم تو فقط بگو جونم

4.5023243

وقتی بهم گفتیم عشقم

0.001912

یه پاکت سیگار برای اکرم

0.001770

تعداد صفحه:(1)
1