لیست داستان ها دفتر دانشگاه

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

جنگل

4.437161733

رنگ

4.119133590

ریا

5.004208925

زندان

3.867169338

سرگیجه

4.836111650

عاقل

4.2010142276

پله اضطراری

4.3881818117

پوز پوز

4.147229472

یک روز معمولی

4.673106910

تعداد صفحه:(1)
1