لیست داستان ها دفتر دانشگاه

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

جنگل

4.437150233

رنگ

4.119124090

ریا

5.004187925

زندان

3.867158538

سرگیجه

4.836100150

عاقل

4.2010131676

پله اضطراری

4.3881690117

پوز پوز

4.147219272

یک روز معمولی

4.67392710

تعداد صفحه:(1)
1