لیست داستان ها دفتر عدد مقدس هفت

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

آب و شیشه

4.437124595

ارتباط

4.676142088

ازدواج

4.128174131

انار

4.339157252

بازمانده

4.758158991

تجدید بی خاطره

5.00599819

تداعی

4.789142657

ترازو

5.00235010

خواستگاری در خیابان

5.007136840

داستان سپید

4.888128255

داغی رنگ پرده

5.005133956

روز واقعه: عاشورا

5.004158950

عدد مقدس هفت

5.003162958

عقب گرد

5.004112417

فراموشی

4.83696841

فرق امروز و فردا!

5.006118075

قالب

5.002126564

مادر

5.006166150

ماه پدر

122151

نهالستان (بخش اول: دختر خان)

5.00114256

نهالستان (بخش دوم: عمو)

5.003139339

گمشده

138586

تعداد صفحه:(1)
1