لیست داستان ها دفتر عدد مقدس هفت

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

آب و شیشه

4.437117295

ارتباط

4.676134588

ازدواج

4.128161531

انار

4.339149752

بازمانده

4.758150291

تجدید بی خاطره

5.00589819

تداعی

4.789134357

ترازو

5.00220710

خواستگاری در خیابان

5.007126440

داستان سپید

4.888122655

داغی رنگ پرده

5.005126456

روز واقعه: عاشورا

5.004150050

عدد مقدس هفت

5.003156058

عقب گرد

5.004101617

فراموشی

4.83690241

فرق امروز و فردا!

5.006111475

قالب

5.002120764

مادر

5.006156150

ماه پدر

115851

نهالستان (بخش اول: دختر خان)

5.00113566

نهالستان (بخش دوم: عمو)

5.003132539

گمشده

131786

تعداد صفحه:(1)
1