لیست داستان ها دفتر تندر

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

پنج داستانک

4.00369152

پنچ داستانک

5.00445514

پی گیری

3.8058063

چرا بلند نمی شی

3.00189811

چرا مدیر نمی شوید

4.75479821

چندطبق

4.0016874

چندمیلیون شغل

5.0017016

چه کارکرده ای

2.67316386

چهار داستانک

5.00281721

چهار داستانک

5.00176626

چهار داستانک

5.00273222

چهار داستانک

5.00166935

چهار داستانک

4.67380340

چهار داستانک

4.40572841

چهار داستانک

4.67685546

چهار داستانک

4.17674836

چهار داستانک

4.71782049

چهار داستانک

5.00472538

چهارتا داستانک

5.0017218

چهارتا داستانک

3.0027776

چهارتا داستانک

1.0017263

چهارداستانک

1.00111171

چهارداستانک

2.5047142

کارهای سیاسی

1.5048794

کارهای عجیب وغریب

5.002116617

کارپیران بی حکمت نیست

4.33372813

کتک کاری

3.40581610

کره خر

0.0018549

کشتکار

1.0028474

کنفرانس

1.805101510

گربه ها

3.00283116

گمشده

1.0027560

گوساله

1.0018976

یه طرفه

2.758107014

یه مثقال پنیر

9886

۵+۱

2.2547773

تعداد صفحه:(4)