لیست داستان ها دفتر تندر

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

پنج داستانک

4.20556621

پنج داستانک

5.00168323

پنج داستانک

4.00370852

پنچ داستانک

5.00447814

پی گیری

3.8058263

چرا بلند نمی شی

3.00191411

چرا مدیر نمی شوید

4.75481921

چندطبق

4.0017014

چندمیلیون شغل

5.0017216

چه کارکرده ای

2.67316526

چهار داستانک

5.00283321

چهار داستانک

5.00177926

چهار داستانک

5.00275622

چهار داستانک

5.00168835

چهار داستانک

4.67381840

چهار داستانک

4.40574941

چهار داستانک

4.67687946

چهار داستانک

4.17675836

چهار داستانک

4.71784049

چهار داستانک

5.00474638

چهارتا داستانک

5.0017378

چهارتا داستانک

3.0027926

چهارتا داستانک

1.0017423

چهارداستانک

1.00111371

چهارداستانک

2.5047332

کارهای سیاسی

1.5048934

کارهای عجیب وغریب

5.002118517

کارپیران بی حکمت نیست

4.33375013

کتک کاری

3.40582410

کره خر

0.0018749

کشتکار

1.0028624

کنفرانس

1.805103210

گربه ها

3.00286016

گمشده

1.0027720

گوساله

1.0019116

یه طرفه

2.758108714

یه مثقال پنیر

10066

۵+۱

2.2547923

تعداد صفحه:(4)