لیست داستان ها دفتر تندر

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

پنچ داستانک

5.00444114

پی گیری

3.8057813

چرا بلند نمی شی

3.00188411

چرا مدیر نمی شوید

4.75476321

چندطبق

4.0016664

چندمیلیون شغل

5.0016856

چه کارکرده ای

2.67316196

چهار داستانک

5.00279721

چهار داستانک

5.00174526

چهار داستانک

5.00271322

چهار داستانک

5.00164035

چهار داستانک

4.67377640

چهار داستانک

4.40570541

چهار داستانک

4.67682746

چهار داستانک

4.17673536

چهار داستانک

4.71779349

چهار داستانک

5.00469938

چهارتا داستانک

5.0017058

چهارتا داستانک

3.0027606

چهارتا داستانک

1.0017113

چهارداستانک

1.00110971

چهارداستانک

2.5046912

کارهای سیاسی

1.5048604

کارهای عجیب وغریب

5.002114617

کارپیران بی حکمت نیست

4.33370613

کتک کاری

3.40579710

کره خر

0.0018379

کشتکار

1.0028244

کنفرانس

1.80599510

گربه ها

3.00279616

گمشده

1.0027360

گوساله

1.0018776

یه طرفه

2.758105214

یه مثقال پنیر

9636

۵+۱

2.2547673

تعداد صفحه:(4)