لیست داستان ها دفتر تندر

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

پنج تا داستانک

5.002104624

پنج تا داستانک

0.0017091

پنج داستانک

5.00193916

پنج داستانک

4.20559221

پنج داستانک

5.00170923

پنج داستانک

4.00372052

پنچ داستانک

5.00449814

پی گیری

3.8058473

چرا بلند نمی شی

3.00192611

چرا مدیر نمی شوید

4.75483121

چندطبق

4.0017194

چندمیلیون شغل

5.0017326

چه کارکرده ای

2.67316676

چهار داستانک

5.00284221

چهار داستانک

5.00179326

چهار داستانک

5.00277122

چهار داستانک

5.00170035

چهار داستانک

4.67383340

چهار داستانک

4.40576741

چهار داستانک

4.67690046

چهار داستانک

4.17676836

چهار داستانک

4.71785749

چهار داستانک

5.00476438

چهارتا داستانک

5.0017498

چهارتا داستانک

3.0028016

چهارتا داستانک

1.0017563

چهارداستانک

1.00111501

چهارداستانک

2.5047472

کارهای سیاسی

1.5049034

کارهای عجیب وغریب

5.002120017

کارپیران بی حکمت نیست

4.33376913

کتک کاری

3.40583210

کره خر

0.0018899

کشتکار

1.0028774

کنفرانس

1.805104610

گربه ها

3.00288016

گمشده

1.0027840

گوساله

1.0019226

یه طرفه

2.758110114

یه مثقال پنیر

10256

۵+۱

2.2548023

تعداد صفحه:(4)