لیست داستان ها دفتر تندر

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

پایین شهر

3.4129289410

پدر سوخته !

5.0026668

پدرسوخته

1.00310528

پذیرایی

1.0028181

پسرم جایت خالی است

2.0057934

پنج تا داستانک

3.605100530

پنج تا داستانک

5.002107024

پنج تا داستانک

0.0017351

پنج داستانک

5.00196116

پنج داستانک

4.20561621

پنج داستانک

5.00172223

پنج داستانک

4.00373352

پنچ داستانک

5.00452614

پی گیری

3.8058723

چرا بلند نمی شی

3.00194311

چرا مدیر نمی شوید

4.75484321

چندطبق

4.0017454

چندمیلیون شغل

5.0017556

چه کارکرده ای

2.67316826

چهار داستانک

5.00286421

چهار داستانک

5.00181126

چهار داستانک

5.00279322

چهار داستانک

5.00171935

چهار داستانک

4.67384740

چهار داستانک

4.40578141

چهار داستانک

4.67693946

چهار داستانک

4.17678236

چهار داستانک

4.71787849

چهار داستانک

5.00478338

چهارتا داستانک

5.0017638

چهارتا داستانک

3.0028296

چهارتا داستانک

1.0017773

چهارداستانک

1.00111651

چهارداستانک

2.5047642

کارهای سیاسی

1.5049154

کارهای عجیب وغریب

5.002123117

کارپیران بی حکمت نیست

4.33379513

کتک کاری

3.40584110

کره خر

0.0019039

کشتکار

1.0029004

کنفرانس

1.805106110

گربه ها

3.00290116

گمشده

1.0028010

گوساله

1.0019486

یه طرفه

2.758111614

یه مثقال پنیر

10416

۵+۱

2.2548313

تعداد صفحه:(4)