لیست داستان ها دفتر تندر

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

ویزا

1.0049498

پاتک

3.2547807

پاک کن

0.0019082

پایین شهر

3.4129295910

پدر سوخته !

5.0026828

پدرسوخته

1.00310768

پذیرایی

1.0028331

پسرم جایت خالی است

2.0058114

پنج تا داستانک

3.605103230

پنج تا داستانک

5.002109824

پنج تا داستانک

0.0017531

پنج داستانک

5.00198516

پنج داستانک

4.20563921

پنج داستانک

5.00173623

پنج داستانک

4.00375452

پنچ داستانک

5.00455014

پی گیری

3.8058923

چرا بلند نمی شی

3.00196111

چرا مدیر نمی شوید

4.75486021

چندطبق

4.0017644

چندمیلیون شغل

5.0017766

چه کارکرده ای

2.67316966

چهار داستانک

5.00288621

چهار داستانک

5.00183526

چهار داستانک

5.00281322

چهار داستانک

5.00173835

چهار داستانک

4.67386640

چهار داستانک

4.40580441

چهار داستانک

4.67697246

چهار داستانک

4.17680236

چهار داستانک

4.71790249

چهار داستانک

5.00480738

چهارتا داستانک

5.0017788

چهارتا داستانک

3.0028436

چهارتا داستانک

1.0018023

چهارداستانک

1.00111801

چهارداستانک

2.5047822

کارهای سیاسی

1.5049324

کارهای عجیب وغریب

5.002125017

کارپیران بی حکمت نیست

4.33381513

کتک کاری

3.40585810

کره خر

0.0019219

کشتکار

1.0029144

کنفرانس

1.805107710

گربه ها

3.00293416

گمشده

1.0028140

گوساله

1.0019686

یه طرفه

2.758113014

یه مثقال پنیر

10596

۵+۱

2.2548523

تعداد صفحه:(4)