لیست داستان ها دفتر تندر

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

شش داستانک

5.006113342

شش داستانک

5.00497231

شش داستانک

5.002110227

شش داستانک

5.002108138

شش داستانک

5.006104527

شش داستانک

5.005107357

شش داستانک

5.003369949

شش داستانک

5.001442231

شش داستانک

5.00287928

شش داستانک

5.00283915

شش داستانک

4.50488915

شش داستانک

5.00384528

شش داستانک

4.50685134

شش داستانک

4.83684941

شش داستانک

5.00378517

شش داستانک

5.004108316

شش داستانک

4.20580712

شش داستانک

4.17691625

شش داستانک

5.00263614

شش داستانک

5.00479517

شش داستانک

3.67388210

شش داستانک

5.0026579

شش داستانک

5.0016620

شش داستانک

5.0016808

شش داستانک

3.3336849

شش داستانک

5.0026235

شش داستانک

5.0016727

شش داستانک

5.0016876

شش داستانک

4.00310856

شش داستانک

5.00110852

شش داستانک

3.20510820

شش داستانک

3.00210462

شش داستانک

3.67399110

شش داستانک

5.00168613

شش داستانک

5.00352813

شش داستانک

3.6736078

شش داستانک

0.0014736

شش داستانک

5.0014071

شش داستانک

5.0014898

شش داستانک

4.6732940

شش داستانک

2.6052077

شش داستانک

4.0051843

شش داستانک

1.8052020

شش داستانک

3.2542736

شش داستانک

4.6733194

شش داستانک

5.0011142

شش داستانک

4.147111437

شش داستانک

5.00291313

ششش تا داستانک

5.0022593

شغل من

1.0019722

شمال وجنوب

5.00286646

شوهر

2.441640034

شکمو

3.00211312

شیطان

5.00211049

شیمی درمانی

2.00514464

صلح

5.001117922

طلاق

4.0049838

طناب

3.205118519

طناب لعنتی

5.00110976

عاشق

1.00110128

عاشق شدن

3.50411885

عاطفه

0.00111168

عروس

2.33318225

عکس

1.75411917

فرار

3.00310597

فردوسی

5.001128816

فرشته ها

0.001101210

فشارم خیلی بالایه

0.00192311

فطریه

3.5010143816

فقیر

1.00113388

قتل های زنجیره ای

3.00210648

قرون وسطی

5.00287414

قطار

1.0018934

قوز بالاقوز

3.002107417

قول

4.504106610

قول

1.17611232

لباس سفید

0.001120817

لباس های گشاد

1.33313904

لعنت برشیطون

2.00411816

لول لعنتی

0.00190212

مادر

3.297144811

مانکن

2.00493818

متهم

3.0028916

مثل بابا

0.0019686

مثل قدیمی ها

4.00311584

مجرد

2.00411252

مراقب

4.50293315

مرغ های دوگانه

1.33611432

مروارید

3.6739746

مرگ من

0.00110083

مریم

1.75414586

مریم همه چی را فهمیده

3.673129822

مزاحم نشو

5.001107417

مزاحم همسایه ها

2.504171016

مزایده

3.40582010

معاون

4.002106018

معلمی

2.405149511

مفقودالاثر

5.0018669

مملکت

1.00411264

من خلیج فارس هستم

5.0019328

تعداد صفحه:(4)