لیست داستان ها دفتر تندر

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

شش داستانک

5.0024619

شش داستانک

5.0014450

شش داستانک

5.0014608

شش داستانک

3.3334649

شش داستانک

5.0024185

شش داستانک

5.0014617

شش داستانک

5.0014736

شش داستانک

4.0038456

شش داستانک

5.0018522

شش داستانک

3.2058530

شش داستانک

3.0028362

شش داستانک

3.67370310

شش داستانک

5.00142613

شش داستانک

5.00332213

شش داستانک

3.6733638

شش داستانک

0.0012526

شش داستانک

5.0011991

شش داستانک

5.0012458

شش داستانک

4.14792037

شش داستانک

5.00265613

شغل من

1.0018002

شمال وجنوب

5.00271346

شوهر

2.441637454

شکمو

3.0029662

شیطان

5.0029149

شیمی درمانی

2.00512304

صلح

5.00194822

طلاق

4.0048228

طناب

3.205101519

طناب لعنتی

5.0019056

عاشق

1.0018428

عاشق شدن

3.5049935

عاطفه

0.0019038

عروس

2.33315995

عکس

1.7549937

فرار

3.0038847

فردوسی

5.001111716

فرشته ها

0.00186010

فشارم خیلی بالایه

0.00179111

فطریه

4.007117116

فقیر

1.00111078

قتل های زنجیره ای

3.0028598

قرون وسطی

5.00270814

قطار

1.0016984

قوز بالاقوز

3.00288317

قول

4.50485010

قول

1.1769302

لباس سفید

0.00199317

لباس های گشاد

1.33311554

لعنت برشیطون

2.0049436

لول لعنتی

0.00173912

مادر

3.297127011

مانکن

2.00477118

متهم

3.0027016

مثل بابا

0.0018016

مثل قدیمی ها

4.0038604

مجرد

2.0049512

مراقب

4.50275715

مرغ های دوگانه

1.3369792

مروارید

3.6738176

مرگ من

0.0018443

مریم

1.75412536

مریم همه چی را فهمیده

3.673110922

مزاحم نشو

5.00193317

مزاحم همسایه ها

2.504140516

مزایده

3.40566410

معاون

4.00286718

معلمی

2.405126111

مفقودالاثر

5.0016849

مملکت

1.0049394

من خلیج فارس هستم

5.0017518

من شوهر دارم

4.00813924

من که نمرده ام

3.00276616

منظورپدر

0.0016892

مهمانی خدا

1.00167210

مهندس یادت نره

5.00276836

موتورسیکلت

5.0015933

مگه مترجمی

2.50664912

مگه نمی خوای به من برسی.

1.33373610

می تونی زن بگیری

4.25488017

می خواس زن بگیره

1.00311706

می خوام زن بگیرم

3.25410253

می خوام مغزم راعوض کنی

2.3338868

می خواهم گاو باشم

85914

میدان

3.6737933

میدون مین

1.0047912

مینی بوس

5.0011712

نامزد

4.147113314

نامزد

5.003100622

نعلین

2.004139614

نقاشی

2.40510414

نمی خوام برم مدرسه

5.003112812

نمی دونم ‍‍پدرومادرم کیه

1.0016314

ننفهم

5.0055532

ننه کبری

1.0039534

نوروز

4.00314943

نوه

5.0026506

نگاه چپ

0.00154216

واقعیت

3.3338446

ویزا

1.0049498

تعداد صفحه:(4)