لیست داستان ها دفتر تندر

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

شش داستانک

5.00277828

شش داستانک

5.00274215

شش داستانک

4.50481615

شش داستانک

5.00375328

شش داستانک

4.50675034

شش داستانک

4.83673641

شش داستانک

5.00370817

شش داستانک

5.00496916

شش داستانک

4.20572112

شش داستانک

4.17680825

شش داستانک

5.00254414

شش داستانک

5.00468617

شش داستانک

3.67378710

شش داستانک

5.0025759

شش داستانک

5.0015720

شش داستانک

5.0015748

شش داستانک

3.3335779

شش داستانک

5.0025335

شش داستانک

5.0015747

شش داستانک

5.0015836

شش داستانک

4.0039766

شش داستانک

5.0019822

شش داستانک

3.2059740

شش داستانک

3.0029472

شش داستانک

3.67385310

شش داستانک

5.00153813

شش داستانک

5.00343613

شش داستانک

3.6734958

شش داستانک

0.0013686

شش داستانک

5.0013101

شش داستانک

5.0013748

شش داستانک

4.6731520

شش داستانک

5.001476

شش داستانک

5.001373

شش داستانک

4.147102537

شش داستانک

5.00280013

ششش تا داستانک

5.0021533

شغل من

1.0018892

شمال وجنوب

5.00279346

شوهر

2.441638774

شکمو

3.00210652

شیطان

5.00210119

شیمی درمانی

2.00513444

صلح

5.001106722

طلاق

4.0049038

طناب

3.205109519

طناب لعنتی

5.00110016

عاشق

1.0019298

عاشق شدن

3.50411025

عاطفه

0.00110098

عروس

2.33317275

عکس

1.75411087

فرار

3.0039797

فردوسی

5.001121016

فرشته ها

0.00193310

فشارم خیلی بالایه

0.00186711

فطریه

4.007127416

فقیر

1.00112238

قتل های زنجیره ای

3.0029848

قرون وسطی

5.00280014

قطار

1.0018044

قوز بالاقوز

3.00298117

قول

4.50497210

قول

1.17610372

لباس سفید

0.001109817

لباس های گشاد

1.33312904

لعنت برشیطون

2.00410706

لول لعنتی

0.00182912

مادر

3.297137011

مانکن

2.00485318

متهم

3.0027996

مثل بابا

0.0018876

مثل قدیمی ها

4.00310024

مجرد

2.00410442

مراقب

4.50285515

مرغ های دوگانه

1.33610732

مروارید

3.6739056

مرگ من

0.0019373

مریم

1.75413636

مریم همه چی را فهمیده

3.673121122

مزاحم نشو

5.001101517

مزاحم همسایه ها

2.504156516

مزایده

3.40574610

معاون

4.00298018

معلمی

2.405137711

مفقودالاثر

5.0017869

مملکت

1.00410304

من خلیج فارس هستم

5.0018428

من شوهر دارم

4.00815034

من که نمرده ام

3.00285316

منظورپدر

0.0017712

مهمانی خدا

1.00176010

مهندس یادت نره

5.00288836

موتورسیکلت

5.0016823

مگه مترجمی

2.50672912

مگه نمی خوای به من برسی.

1.33383310

می تونی زن بگیری

4.25496917

می خواس زن بگیره

1.00312746

می خوام زن بگیرم

3.25411413

می خوام مغزم راعوض کنی

2.3339958

تعداد صفحه:(4)