لیست داستان ها دفتر تندر

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

دریای خزر

0.00110739

دست به سرعزرائیل

3.00272217

دنیا

5.0028112

دو تا داستانک

4.33380610

دو تا داستانک

2.6058929

دو تا داستانک

5.00354424

دو داستانک

2.6739163

دو داستانک

5.00467419

دوتا داستانک

3.5048457

دوتا داستانک

3.6739423

دوتا داستانک

5.00171210

دوتا داستانک

3.29783616

دوتا داستانک

4.44996820

دوداستانک

3.00266812

دوداستانک

3.00265212

دوداستانک

3.0025486

دوداستانک

5.0016645

دوداستانک

0.00187311

دوداستانک

3.20592816

دوداستانک

4.33671043

دوداستانک

5.00484633

دوران

2.5027516

دوس دخترم

3.17613021

دومترپارچه

3.00283118

رابین هود

2.673120313

رقصیدن

3.9314137332

رو من هم می تونی حساب کنی

3.40560414

روزنامه ها

5.00288914

روزهای لعنتی

2.0016972

ریپس

1.0049333

زهره چشمی

4.502101914

سانسور

1.50285510

سبیل

4.50264612

ستاره

1.00310664

سرخود

1.0027384

سرنخ

1.0019005

سروسامان

3.00256110

سرویس

1.0028122

سلام دایناسور

0.00188512

سنگ

1.0015706

سه تا داستانک

3.3336282

سه تا داستانک

4.67369227

سه تا داستانک

4.67357730

سه تا داستانک

5.00264835

سه داستانک

5.0038559

سه داستانک

3.6057313

سه داستانک

1.00172026

سه داستانک

5.00275316

سه داستانک

5.0026787

سه داستانک

5.00364926

سه داستانک

5.00155317

سوءتغذیه

0.0017224

سیر آب

2.0017030

شانس آوردی پسر

3.0016322

شش داستانو

4.00216510

شش داستانک

5.00276337

شش داستانک

5.00466425

شش داستانک

4.00478620

شش داستانک

5.00683039

شش داستانک

4.25489539

شش داستانک

5.00295131

شش داستانک

5.00269128

شش داستانک

5.00477729

شش داستانک

4.20594830

شش داستانک

5.00474338

شش داستانک

5.00267820

شش داستانک

5.00381038

شش داستانک

5.00378037

شش داستانک

5.00684742

شش داستانک

5.00475531

شش داستانک

5.00284427

شش داستانک

5.00281738

شش داستانک

5.00680227

شش داستانک

5.00581257

شش داستانک

5.003323649

شش داستانک

5.001420131

شش داستانک

5.00261128

شش داستانک

5.00256215

شش داستانک

4.50463315

شش داستانک

5.00354428

شش داستانک

4.50654834

شش داستانک

4.83649441

شش داستانک

5.00351017

شش داستانک

5.00466616

شش داستانک

4.20553612

شش داستانک

4.17648625

شش داستانک

5.00232914

شش داستانک

5.00441617

شش داستانک

3.67346410

شش داستانک

5.0023409

شش داستانک

5.0013230

شش داستانک

5.0013438

شش داستانک

3.3333349

شش داستانک

5.0023085

شش داستانک

5.0013327

شش داستانک

5.0013516

شش داستانک

4.0037106

شش داستانک

5.0017192

شش داستانک

3.2057070

شش داستانک

3.0026792

تعداد صفحه:(4)