لیست داستان ها دفتر تندر

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

دریای خزر

0.00110489

دست به سرعزرائیل

3.00270517

دنیا

5.0027962

دو تا داستانک

4.33378810

دو تا داستانک

2.6058729

دو تا داستانک

5.00351924

دو داستانک

2.6739013

دو داستانک

5.00463919

دوتا داستانک

3.5048337

دوتا داستانک

3.6739193

دوتا داستانک

5.00169610

دوتا داستانک

3.29781616

دوتا داستانک

4.44995020

دوداستانک

3.00265612

دوداستانک

3.00263212

دوداستانک

3.0025316

دوداستانک

5.0016515

دوداستانک

0.00185411

دوداستانک

3.20590116

دوداستانک

4.33669343

دوداستانک

5.00482033

دوران

2.5027336

دوس دخترم

3.17612821

دومترپارچه

3.00281418

رابین هود

2.673117213

رقصیدن

3.9314134532

رو من هم می تونی حساب کنی

3.40558514

روزنامه ها

5.00287014

روزهای لعنتی

2.0016812

ریپس

1.0049143

زهره چشمی

4.50299114

سانسور

1.50283810

سبیل

4.50262712

ستاره

1.00310464

سرخود

1.0027214

سرنخ

1.0018765

سروسامان

3.00254910

سرویس

1.0027922

سلام دایناسور

0.00186812

سنگ

1.0015566

سه تا داستانک

3.3336112

سه تا داستانک

4.67367127

سه تا داستانک

4.67356030

سه تا داستانک

5.00261135

سه داستانک

5.0038319

سه داستانک

3.6057093

سه داستانک

1.00169626

سه داستانک

5.00273516

سه داستانک

5.0026607

سه داستانک

5.00361126

سه داستانک

5.00152417

سوءتغذیه

0.0017054

سیر آب

2.0016840

شانس آوردی پسر

3.0016172

شش داستانو

4.00212110

شش داستانک

5.00273537

شش داستانک

5.00464525

شش داستانک

4.00475520

شش داستانک

5.00679539

شش داستانک

4.25485839

شش داستانک

5.00293031

شش داستانک

5.00267228

شش داستانک

5.00475429

شش داستانک

4.20592430

شش داستانک

5.00471138

شش داستانک

5.00265320

شش داستانک

5.00378038

شش داستانک

5.00376037

شش داستانک

5.00682742

شش داستانک

5.00473531

شش داستانک

5.00282327

شش داستانک

5.00278638

شش داستانک

5.00678027

شش داستانک

5.00578257

شش داستانک

5.003319849

شش داستانک

5.001417831

شش داستانک

5.00258428

شش داستانک

5.00253515

شش داستانک

4.50460115

شش داستانک

5.00351528

شش داستانک

4.50652134

شش داستانک

4.83645941

شش داستانک

5.00347917

شش داستانک

5.00461516

شش داستانک

4.20549812

شش داستانک

4.17645325

شش داستانک

5.00229814

شش داستانک

5.00437417

شش داستانک

3.67341510

شش داستانک

5.0023099

شش داستانک

5.0012960

شش داستانک

5.0013208

شش داستانک

3.3333069

شش داستانک

5.0022815

شش داستانک

5.0013047

شش داستانک

5.0013246

شش داستانک

4.0036606

شش داستانک

5.0016612

شش داستانک

3.2056530

شش داستانک

3.0026382

تعداد صفحه:(4)