لیست داستان ها دفتر تندر

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

دریای خزر

0.00110889

دست به سرعزرائیل

3.00273717

دنیا

5.0028232

دو تا داستانک

4.33382310

دو تا داستانک

2.6059059

دو تا داستانک

5.00355824

دو داستانک

2.6739303

دو داستانک

5.00470419

دوتا داستانک

3.5048567

دوتا داستانک

3.6739533

دوتا داستانک

5.00172110

دوتا داستانک

3.29785416

دوتا داستانک

4.44998320

دوداستانک

3.00268012

دوداستانک

3.00266812

دوداستانک

3.0025576

دوداستانک

5.0016795

دوداستانک

0.00188511

دوداستانک

3.20594216

دوداستانک

4.33672543

دوداستانک

5.00486733

دوران

2.5027646

دوس دخترم

3.17613311

دومترپارچه

3.00284718

رابین هود

2.673123013

رقصیدن

3.9314139432

رو من هم می تونی حساب کنی

3.40561514

روزنامه ها

5.00290914

روزهای لعنتی

2.0017112

ریپس

1.0049443

زهره چشمی

4.502103914

سانسور

1.50286810

سبیل

4.50266112

ستاره

1.00310774

سرخود

1.0027494

سرنخ

1.0019155

سروسامان

3.00257510

سرویس

1.0028262

سلام دایناسور

0.00190212

سنگ

1.0015786

سه تا داستانک

3.3336422

سه تا داستانک

4.67371527

سه تا داستانک

4.67359330

سه تا داستانک

5.00266935

سه داستانک

5.0038739

سه داستانک

3.6057493

سه داستانک

1.00173526

سه داستانک

5.00277216

سه داستانک

5.0026907

سه داستانک

5.00366626

سه داستانک

5.00157017

سوءتغذیه

0.0017384

سیر آب

2.0017140

شانس آوردی پسر

3.0016422

شش تا داستانک

3.2051548

شش داستانو

4.00219410

شش داستانک

5.00277837

شش داستانک

5.00468425

شش داستانک

4.00481020

شش داستانک

5.00684939

شش داستانک

4.25491539

شش داستانک

5.00297731

شش داستانک

5.00270528

شش داستانک

5.00479629

شش داستانک

4.20596730

شش داستانک

5.00476438

شش داستانک

5.00269320

شش داستانک

5.00384038

شش داستانک

5.00380037

شش داستانک

5.00687342

شش داستانک

5.00477431

شش داستانک

5.00285927

شش داستانک

5.00284038

شش داستانک

5.00681827

شش داستانک

5.00583557

شش داستانک

5.003327949

شش داستانک

5.001422631

شش داستانک

5.00263228

شش داستانک

5.00258715

شش داستانک

4.50465715

شش داستانک

5.00356728

شش داستانک

4.50657734

شش داستانک

4.83652041

شش داستانک

5.00352717

شش داستانک

5.00470816

شش داستانک

4.20555612

شش داستانک

4.17652225

شش داستانک

5.00235514

شش داستانک

5.00446517

شش داستانک

3.67351010

شش داستانک

5.0023719

شش داستانک

5.0013480

شش داستانک

5.0013698

شش داستانک

3.3333679

شش داستانک

5.0023335

شش داستانک

5.0013647

شش داستانک

5.0013776

شش داستانک

4.0037376

شش داستانک

5.0017532

شش داستانک

3.2057390

تعداد صفحه:(4)