لیست داستان ها دفتر تندر

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

دریای خزر

0.00111369

دست به سرعزرائیل

3.00277917

دنیا

5.0028612

دو تا داستانک

4.33385910

دو تا داستانک

2.6059319

دو تا داستانک

5.00359424

دو داستانک

2.6739553

دو داستانک

5.00474919

دوتا داستانک

3.5048767

دوتا داستانک

3.6739863

دوتا داستانک

5.00174810

دوتا داستانک

3.29789416

دوتا داستانک

4.449101320

دوداستانک

3.00270712

دوداستانک

3.00270212

دوداستانک

3.0025796

دوداستانک

5.0017135

دوداستانک

0.00190711

دوداستانک

3.20598416

دوداستانک

4.33675943

دوداستانک

5.00491533

دوران

2.5027946

دوس دخترم

3.17613721

دومترپارچه

3.00288118

رابین هود

2.673130613

رقصیدن

3.9314143232

رو من هم می تونی حساب کنی

3.40563914

روزنامه ها

5.00293614

روزهای لعنتی

2.0017322

ریپس

1.0049723

زهره چشمی

4.502107614

سانسور

1.50289610

سبیل

4.50269112

ستاره

1.00311054

سرخود

1.0027674

سرنخ

1.0019465

سروسامان

3.00260410

سرویس

1.0028572

سلام دایناسور

0.00193312

سنگ

1.0016126

سه تا داستانک

3.3336782

سه تا داستانک

4.67374727

سه تا داستانک

4.67362630

سه تا داستانک

5.00270435

سه داستانک

5.0039039

سه داستانک

3.6057763

سه داستانک

1.00176926

سه داستانک

5.00281316

سه داستانک

5.0027197

سه داستانک

5.00370726

سه داستانک

5.00161717

سوءتغذیه

0.0017764

سیر آب

2.0017370

شانس آوردی پسر

3.0016632

شش تا داستانک

3.0072558

شش تا داستانک

3.00214812

شش تا داستانک

5.0011547

شش تا داستانک

5.0021026

شش تا داستانک

0.001851

شش تا داستانک

3.673613

شش تا داستانک

5.002730

شش تا داستانک

5.001200

شش تاداستانک

5.001850

شش داستانو

4.00227110

شش داستانک

5.00282537

شش داستانک

5.00471425

شش داستانک

4.00484620

شش داستانک

5.00688539

شش داستانک

4.25495039

شش داستانک

5.002101131

شش داستانک

5.00273328

شش داستانک

5.00483129

شش داستانک

4.205100830

شش داستانک

5.00480338

شش داستانک

5.00273120

شش داستانک

5.00390638

شش داستانک

5.00382537

شش داستانک

5.00691042

شش داستانک

5.00479731

شش داستانک

5.00288927

شش داستانک

5.00287138

شش داستانک

5.00686127

شش داستانک

5.00587957

شش داستانک

5.003335649

شش داستانک

5.001426631

شش داستانک

5.00266928

شش داستانک

5.00263515

شش داستانک

4.50470315

شش داستانک

5.00361628

شش داستانک

4.50663534

شش داستانک

4.83658641

شش داستانک

5.00358117

شش داستانک

5.00476716

شش داستانک

4.20560312

شش داستانک

4.17660225

شش داستانک

5.00240114

شش داستانک

5.00454917

شش داستانک

3.67360610

شش داستانک

5.0024309

شش داستانک

5.0014180

تعداد صفحه:(4)