لیست داستان ها دفتر رنج خاموش

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

صندلی چوبی

1.0016707

بزرگترین هدیه...

0.0014924

بوی پدر

5.00152010

تنها خداست که می ماند

1.001107111

شاید برای شما هم اتفاق افتاده باشد.

4.0036869

چهره آسمان

5.001350

تعداد صفحه:(1)
1