لیست داستان ها دفتر شوکران

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

یک دور چرخش به دور دنیا(برداشت آزاد)

5.0011374

انسانم آرزوست

3.7010129437

تی ریپ دهه ی شصتی

5.0026914

جنس قاچاق

4.333121611

فالِ _ زندگی بشر بعد از کروناً

3.6054274

فالِ زندگی بشر بعد از کرونا

3.2546142

نامه ای به پسر نداشته ام

4.754139920

پیر گوشی

5.0014270

تعداد صفحه:(1)
1