لیست داستان ها دفتر شوکران

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

انسانم آرزوست

3.7010111737

تی ریپ دهه ی شصتی

5.0025234

جنس قاچاق

4.333104711

فالِ _ زندگی بشر بعد از کروناً

3.6052344

فالِ زندگی بشر بعد از کرونا

3.6731372

نامه ای به پسر نداشته ام

4.754126020

پیر گوشی

5.0012350

تعداد صفحه:(1)
1