لیست داستان ها دفتر شوکران

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

انسانم آرزوست

3.7010119437

تی ریپ دهه ی شصتی

5.0025914

جنس قاچاق

4.333111611

فالِ _ زندگی بشر بعد از کروناً

3.6053044

فالِ زندگی بشر بعد از کرونا

3.2545162

نامه ای به پسر نداشته ام

4.754131720

پیر گوشی

5.0013170

تعداد صفحه:(1)
1