لیست داستان ها دفتر شوکران

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

یک دور چرخش به دور دنیا(برداشت آزاد)

0.001692

انسانم آرزوست

3.7010125337

تی ریپ دهه ی شصتی

5.0026534

جنس قاچاق

4.333117311

فالِ _ زندگی بشر بعد از کروناً

3.6053564

فالِ زندگی بشر بعد از کرونا

3.2545672

نامه ای به پسر نداشته ام

4.754136420

پیر گوشی

5.0013760

تعداد صفحه:(1)
1