لیست داستان ها دفتر طنزهای شوخی - جدی

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

آ رزو به دل

4.336154245

ازدواج مجازی

5.003118973

دراز گوش / لبخند/

3.676109928

ازدواج سفید

3.867160746

استخدام

4.605131056

اید ز / خنده به ریش خدا/

5.004125646

باور کن

5.00289514

به خدا من سیاسی نیستم

5.003133329

رهایی/حج/

5.005119439

سرقت ادبی

4.333219725

سی - هفتاد /سی من - هفتاد تو/

4.205110156

شش تیغ

5.002118743

صندلی ِجلو / گذری بر تاریخ/

5.003104833

طنز عید

5.002125828

معجزه ی انگلیسی

4.333139543

چند -فیس -برات ول کنم

5.004108019

کارگری در شالیزار

4.007133130

کاپشنی از پوست گوزن

4.003121531

یک بام و دو هوا

4.504115028

تعداد صفحه:(1)
1