لیست داستان ها دفتر طنزهای شوخی - جدی

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

آ رزو به دل

4.336106045

ازدواج مجازی

5.00377973

دراز گوش / لبخند/

3.67669028

ازدواج سفید

3.86799846

استخدام

4.60579856

اید ز / خنده به ریش خدا/

5.00479646

باور کن

5.00223814

به خدا من سیاسی نیستم

5.00376529

رهایی/حج/

5.00574539

سرقت ادبی

4.333174125

سی - هفتاد /سی من - هفتاد تو/

4.20565556

شش تیغ

5.00276043

صندلی ِجلو / گذری بر تاریخ/

5.00353933

طنز عید

5.00276028

معجزه ی انگلیسی

4.33389543

چند -فیس -برات ول کنم

5.00451819

کارگری در شالیزار

4.00778430

کاپشنی از پوست گوزن

4.00372231

یک بام و دو هوا

4.50472528

تعداد صفحه:(1)
1