لیست داستان ها دفتر طنزهای شوخی - جدی

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

آ رزو به دل

4.336115245

ازدواج مجازی

5.00384973

دراز گوش / لبخند/

3.67675228

ازدواج سفید

3.867111246

استخدام

4.60589356

اید ز / خنده به ریش خدا/

5.00488646

باور کن

5.00234014

به خدا من سیاسی نیستم

5.00385529

رهایی/حج/

5.00584339

سرقت ادبی

4.333184325

سی - هفتاد /سی من - هفتاد تو/

4.20571856

شش تیغ

5.00284843

صندلی ِجلو / گذری بر تاریخ/

5.00364133

طنز عید

5.00285628

معجزه ی انگلیسی

4.33399243

چند -فیس -برات ول کنم

5.00464519

کارگری در شالیزار

4.00787330

کاپشنی از پوست گوزن

4.00381031

یک بام و دو هوا

4.50480028

تعداد صفحه:(1)
1