لیست داستان ها دفتر طنزهای شوخی - جدی

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

آ رزو به دل

4.33699445

ازدواج مجازی

5.00371773

دراز گوش / لبخند/

3.67664328

ازدواج سفید

3.86790446

استخدام

4.60573356

اید ز / خنده به ریش خدا/

5.00472046

باور کن

5.00216814

به خدا من سیاسی نیستم

5.00369429

رهایی/حج/

5.00567139

سرقت ادبی

4.333166025

سی - هفتاد /سی من - هفتاد تو/

4.20559656

شش تیغ

5.00268943

صندلی ِجلو / گذری بر تاریخ/

5.00346533

طنز عید

5.00267428

معجزه ی انگلیسی

4.33381243

چند -فیس -برات ول کنم

5.00443519

کارگری در شالیزار

4.00770830

کاپشنی از پوست گوزن

4.00364531

یک بام و دو هوا

4.50467128

تعداد صفحه:(1)
1