لیست داستان ها دفتر طنزهای شوخی - جدی

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

آ رزو به دل

4.336110245

ازدواج مجازی

5.00382073

دراز گوش / لبخند/

3.67672728

ازدواج سفید

3.867106146

استخدام

4.60585456

اید ز / خنده به ریش خدا/

5.00484546

باور کن

5.00230314

به خدا من سیاسی نیستم

5.00382129

رهایی/حج/

5.00580339

سرقت ادبی

4.333180025

سی - هفتاد /سی من - هفتاد تو/

4.20569156

شش تیغ

5.00281243

صندلی ِجلو / گذری بر تاریخ/

5.00360833

طنز عید

5.00282128

معجزه ی انگلیسی

4.33395443

چند -فیس -برات ول کنم

5.00460219

کارگری در شالیزار

4.00783930

کاپشنی از پوست گوزن

4.00377431

یک بام و دو هوا

4.50476628

تعداد صفحه:(1)
1