لیست داستان ها دفتر طنزهای شوخی - جدی

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

آ رزو به دل

4.336102345

ازدواج مجازی

5.00374673

دراز گوش / لبخند/

3.67666428

ازدواج سفید

3.86794246

استخدام

4.60576356

اید ز / خنده به ریش خدا/

5.00475246

باور کن

5.00221014

به خدا من سیاسی نیستم

5.00372929

رهایی/حج/

5.00570239

سرقت ادبی

4.333169025

سی - هفتاد /سی من - هفتاد تو/

4.20562256

شش تیغ

5.00272143

صندلی ِجلو / گذری بر تاریخ/

5.00349833

طنز عید

5.00271828

معجزه ی انگلیسی

4.33385443

چند -فیس -برات ول کنم

5.00447819

کارگری در شالیزار

4.00774530

کاپشنی از پوست گوزن

4.00367531

یک بام و دو هوا

4.50469128

تعداد صفحه:(1)
1