لیست داستان ها دفتر طنزهای شوخی - جدی

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

آ رزو به دل

4.33695145

ازدواج مجازی

5.00368573

دراز گوش / لبخند/

3.67661428

ازدواج سفید

3.86785646

استخدام

4.60568456

اید ز / خنده به ریش خدا/

5.00467446

باور کن

5.0029211

به خدا من سیاسی نیستم

5.00365229

رهایی/حج/

5.00563539

سرقت ادبی

4.333160725

سی - هفتاد /سی من - هفتاد تو/

4.20556956

شش تیغ

5.00264543

صندلی ِجلو / گذری بر تاریخ/

5.00341033

طنز عید

5.00262028

معجزه ی انگلیسی

4.33375143

چند -فیس -برات ول کنم

5.00438919

کارگری در شالیزار

4.00766830

کاپشنی از پوست گوزن

4.00360231

یک بام و دو هوا

4.50464328

تعداد صفحه:(1)
1