لیست داستان ها دفتر آشوب

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

آدم برفی

5.0014218065

بادبادک...

4.57231978177

جاده ی دو طرفه...

4.81161498113

خانه تکانی!

4.6020148279

دعوت

4.6712130299

زق زق سینه

5.008156156

سایه...

4.9315158871

ماریا

5.008441797

ماریا (قسمت اول)

125289

ماهی سپید کوچولو

4.50121229126

معجزه گر ۳

4.9416119469

وطنم ...ای شکوه پابرجا

4.6712160080

تعداد صفحه:(1)
1