لیست داستان ها دفتر زن ایرانی

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

برگ آخر

4.9213118287

تاکسی درمی

4.50121301118

حکایت عش...

4.28181867155

شانو (نمایش)

5.00191694100

ظنِ زن بودن!

4.43211713106

مرز عشق

4.57211657141

هفته بیجار

4.71141270105

و تو چه می دانی...

4.7218146491

که عشق آسان نمود اول...

4.9020100346

گل سرخ

4.82171415101

گلاب خاتون

4.94161349102

تعداد صفحه:(1)
1