لیست داستان ها دفتر زن ایرانی

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

برگ آخر

4.9213128887

تاکسی درمی

4.50121405118

حکایت عش...

4.28182055155

شانو (نمایش)

5.00191828100

ظنِ زن بودن!

4.43211872106

مرز عشق

4.57211811141

هفته بیجار

4.71141369105

و تو چه می دانی...

4.7218160391

که عشق آسان نمود اول...

4.9020110946

گل سرخ

4.82171518101

گلاب خاتون

4.94161469102

تعداد صفحه:(1)
1