لیست داستان ها دفتر شب نوشت ها

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

آن مرد ، مرد لعنتی

3.20587225

آینه

3.40583650

ایستگاه

3.71765732

خروس جنگی

4.676112064

خوابم می آد

5.001114058

خود فروش

5.00262818

دختر گرجی

3.67386212

روز اول

4.119194177

زخم

4.0041068106

ستاره

4.75866326

سنگ و شیشه

4.43782182

سوپ مرغ

3.75473340

شب چره

4.67674035

ع باس

4.297108069

فری کثیف

5.00391933

قیر

4.75472222

نان آور تک پا

3.00260730

وحشی

4.4010111069

پنجره روبروی باغ خانه

4.2545114

گمشده

4.0036619

تعداد صفحه:(1)
1