لیست داستان ها دفتر شب نوشت ها

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

آن مرد ، مرد لعنتی

3.20598125

آینه

3.40593350

ایستگاه

3.71774632

خروس جنگی

4.676125864

خوابم می آد

5.001124358

خود فروش

5.00268818

دختر گرجی

3.67394412

روز اول

4.119207377

زخم

4.0041159106

ستاره

4.75873526

سنگ و شیشه

4.43795382

سوپ مرغ

3.75480340

شب چره

4.67683435

ع باس

4.297124769

فری کثیف

5.003104133

قیر

4.75481722

نان آور تک پا

3.00268930

وحشی

4.4010123969

پنجره روبروی باغ خانه

4.2545714

گمشده

4.0037549

تعداد صفحه:(1)
1