لیست داستان ها دفتر شب نوشت ها

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

آن مرد ، مرد لعنتی

3.205102625

آینه

3.40596950

ایستگاه

3.71778532

خروس جنگی

4.676130464

خوابم می آد

5.001128358

خود فروش

5.00272218

دختر گرجی

3.67396912

روز اول

4.119213677

زخم

4.0041202106

ستاره

4.75877826

سنگ و شیشه

4.437100882

سوپ مرغ

3.75483540

شب چره

4.67687635

ع باس

4.297132069

فری کثیف

5.003107833

قیر

4.75485222

نان آور تک پا

3.00272030

وحشی

4.4010129569

پنجره روبروی باغ خانه

4.2545994

گمشده

4.0037969

تعداد صفحه:(1)
1