لیست داستان ها دفتر شب نوشت ها

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

آن مرد ، مرد لعنتی

3.20591925

آینه

3.40588950

ایستگاه

3.71770032

خروس جنگی

4.676119964

خوابم می آد

5.001119058

خود فروش

5.00266018

دختر گرجی

3.67390312

روز اول

4.119201377

زخم

4.0041117106

ستاره

4.75870326

سنگ و شیشه

4.43787982

سوپ مرغ

3.75476840

شب چره

4.67678435

ع باس

4.297115869

فری کثیف

5.00398333

قیر

4.75477222

نان آور تک پا

3.00265030

وحشی

4.4010117069

پنجره روبروی باغ خانه

4.2545404

گمشده

4.0036949

تعداد صفحه:(1)
1