لیست داستان ها دفتر شب نوشت ها

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

آن مرد ، مرد لعنتی

3.205114225

آینه

3.405110650

ایستگاه

3.71787932

خروس جنگی

4.676143564

خوابم می آد

5.001144058

خود فروش

5.00281218

دختر گرجی

3.673106912

روز اول

4.119235377

زخم

4.0041331106

ستاره

4.75890126

سنگ و شیشه

4.437116582

سوپ مرغ

3.75495340

شب چره

4.67698435

ع باس

4.297151369

فری کثیف

5.003119433

قیر

4.75496822

نان آور تک پا

3.00281630

وحشی

4.4010147569

پنجره روبروی باغ خانه

4.2546754

گمشده

4.0039119

تعداد صفحه:(1)
1