لیست داستان ها دفتر شب نوشت ها

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

آن مرد ، مرد لعنتی

3.20589325

آینه

3.40586050

ایستگاه

3.71767832

خروس جنگی

4.676114964

خوابم می آد

5.001116158

خود فروش

5.00264218

دختر گرجی

3.67388012

روز اول

4.119197477

زخم

4.0041086106

ستاره

4.75868926

سنگ و شیشه

4.43784982

سوپ مرغ

3.75474840

شب چره

4.67676235

ع باس

4.297111269

فری کثیف

5.00394633

قیر

4.75474722

نان آور تک پا

3.00262930

وحشی

4.4010113769

پنجره روبروی باغ خانه

4.2545244

گمشده

4.0036789

تعداد صفحه:(1)
1