لیست داستان ها دفتر شب نوشت ها

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

آن مرد ، مرد لعنتی

3.20583825

آینه

3.40580950

ایستگاه

3.71764032

خروس جنگی

4.676108364

خوابم می آد

5.001111558

خود فروش

5.00261118

دختر گرجی

3.67383812

روز اول

4.119191077

زخم

4.0041043106

ستاره

4.75864626

سنگ و شیشه

4.43778582

سوپ مرغ

3.75471240

شب چره

4.67671635

ع باس

4.297103569

فری کثیف

5.00389333

قیر

4.75470522

نان آور تک پا

3.00259130

وحشی

4.4010107069

پنجره روبروی باغ خانه

4.2544914

گمشده

4.0036409

تعداد صفحه:(1)
1