لیست داستان ها دفتر شب نوشت ها

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

آن مرد ، مرد لعنتی

3.205110125

آینه

3.405104750

ایستگاه

3.71784332

خروس جنگی

4.676138364

خوابم می آد

5.001138758

خود فروش

5.00278018

دختر گرجی

3.673103312

روز اول

4.119225877

زخم

4.0041281106

ستاره

4.75885926

سنگ و شیشه

4.437110582

سوپ مرغ

3.75491240

شب چره

4.67694835

ع باس

4.297143569

فری کثیف

5.003115833

قیر

4.75492822

نان آور تک پا

3.00278030

وحشی

4.4010141369

پنجره روبروی باغ خانه

4.2546484

گمشده

4.0038699

تعداد صفحه:(1)
1