لیست داستان ها دفتر برای هیچ

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

از جنسی دیگر

104643

بتِ چوبین

4.711494472

دمکراسی ِ داستانی

20614

دوئل درون

5.0014121790

ردپا

1812113

مبهم

4.50162134119

تعداد صفحه:(1)
1