لیست داستان ها دفتر برای هیچ

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

از جنسی دیگر

121343

بازگشت جاودانه

4.80531134

بتِ چوبین

4.7114109472

دمکراسی ِ داستانی

67718

دوئل درون

5.0014140690

ردپا

1968113

مبهم

4.50162352119

تعداد صفحه:(1)
1