لیست داستان ها دفتر برای هیچ

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

از جنسی دیگر

116543

بازگشت جاودانه

4.67317129

بتِ چوبین

4.7114104472

دمکراسی ِ داستانی

61416

دوئل درون

5.0014135090

ردپا

1913113

مبهم

4.50162289119

تعداد صفحه:(1)
1