لیست داستان ها دفتر هیچ

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

دریغ

5.0061542102

سیاه

4.008129142

آتش

5.0028575

بازجویی

5.0010196979

توفیق اجباری

3.504116136

حبس ابد

4.297143336

خانه پدری

2.504106218

خلقت دوباره

4.002127111

دیوار

4.229140061

روسپی

4.628137348

سایه سمج

4.504109420

سقوط آزاد

3.673119422

قمارباز

3.717414862

مهمان ناخوانده

4.676160562

هم سلولی

4.506147778

گورستان

5.005161160

تعداد صفحه:(1)
1