لیست داستان ها دفتر هیچ

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

دریغ

5.0061652102

سیاه

4.008135542

آتش

5.0029155

بازجویی

5.0010211779

توفیق اجباری

3.504122936

حبس ابد

4.297151536

خانه پدری

2.504113018

خلقت دوباره

4.002132311

دیوار

4.229146761

روسپی

4.628143048

سایه سمج

4.504115220

سقوط آزاد

3.673125722

قمارباز

3.717441662

مهمان ناخوانده

4.676172462

هم سلولی

4.506153078

گورستان

5.005169260

تعداد صفحه:(1)
1