تقسیم ارث به روش حضرت علی(ع)

درزمان حضرت پیرمردی فوت نموده ومایملک خویش راکه 17 شتربودبین سه فرزندخویش بصورت ذیل تقسیم می کند:
فرزنداول:نصف(نیمی ازشترها).
فرزنددوم:ثلث.
فرزندسوم:به ازای هر 9 شتر 1 شتر.
فرزندان نزدقاضی وقت رفته ودرخواست تقسیم ارث رامطرح نموده ولی
قاضی شرع قادربه حل مشکل نشده وجهت تقسیم عادلانه آنها راروانه حضرت علی(ع) می نماید.حضرت پس ازشنیدن مسئله ابتدا 1 شترازاموال خودراموقتا به آنهااضافه می کندکه جمع کل آنها بشود: 18 شتر.
سهم اولی که نیم بوده صاحب 9 شترمیشود.
سهم دومی که ثلث بوده صاحب 6 شترمیشود.
سهم سومی که به ازای 9 شتر 1 شتربوده نیزصاحب 2 شترمیگردد.
درنهایت نیزآن 1 شتری راکه حضرت به آنهاموقتااضافه کرده بودبه خودایشان برمیگردد.شکل قلم:F اندازه قلم:  A A   رنگ قلم:                       پس زمینه:                    
امتیاز: 4.2 از 5 (مجموع 40 رای)
نسخه چاپی  اضافه کردن به لیست Favorites  دعوت از یک دوست برای دیدن این صفحه  فرستادن این داستان با نامه  گذاشتن این داستان در وبلاگ یا سایت خودتان  تاریخ ثبت و شماره سریال داستان لینک ثابت این داستان  گزارش خطا یا تخلف یا محتوای نامناسب   رای برای این داستان

0


نقطه نظرات


ارسال نظر

نام کاربری: کلمه رمز:
نام شما: ایمیل شما:
آدرس وب: http:// کد:  
استفاده از شکلک در نظر
نظر شما:
 

 نظر بصورت خصوصی برای نویسنده ارسال شود.
  مشخصات شما در این دستگاه ذخیره شود.