لیست داستان ها دفتر فیزیک

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

کجایم؟

3.33614729

اختاپوس

5.00112329

تاکسی

3.333184114

فیزیک

3.004150013

مرده

1.002135114

مسکن

2.33614424

چی بگم؟

3.004167712

کاروان

2.33313955

کافه

2.00414665

یک روز کامل

3.00214106

تعداد صفحه:(1)
1