لیست داستان ها دفتر دل نوشته های من

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

آخرین پله نردبان

3488

این یک داستان نیست

5.001848

بچه‌های من، بچه‌های مامان، بچه‌های بابا

5.0012668

بیست و هشتم مهرماه

33312

جشن نیکوکاری

4.0041924

خانه تکانی

5.0031678

داستانی که خیلی خوب نوشتم

5.00335410

دو کلمه حرف حساب

5.0043085

دیگر از چیزی نمی‌ترسم

5.0032928

زمان: صفر

5.00425015

زندگی واقعی واقعی واقعی

4.50419418

ساعت دوازده نیمه شب چهارشنبه

5.00442915

سفرنامه

4.67355414

سوزن لعنتی دردناک!

5.00331214

موبایل عزیز من

5.0034609

نبرد پنج ساله

3.6731699

نشست خبری

5.00219110

هنوز شعر می خوانم!

4.8362308

چسبی برای یک زندگی

5.00224912

یک خواستگاری مفید!

4.6052338

یک روز با کوک سوم

5.0042426

تعداد صفحه:(1)
1