لیست داستان ها دفتر دل نوشته های من

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

آخرین پله نردبان

3968

این یک داستان نیست

5.00115910

بچه‌های من، بچه‌های مامان، بچه‌های بابا

5.0013188

بیست و هشتم مهرماه

37212

جشن نیکوکاری

4.0042374

خانه تکانی

5.0032268

داستانی که خیلی خوب نوشتم

5.00339710

دو کلمه حرف حساب

5.0043605

دیگر از چیزی نمی‌ترسم

5.0033398

زمان: صفر

5.00429415

زندگی واقعی واقعی واقعی

4.50424018

ساعت دوازده نیمه شب چهارشنبه

5.00447815

سفرنامه

4.67360214

سوزن لعنتی دردناک!

5.00335314

موبایل عزیز من

5.0035109

نبرد پنج ساله

3.6732189

نشست خبری

5.00223510

هنوز شعر می خوانم!

4.8362838

پنالتی در دقیقه 94

0.001904

چسبی برای یک زندگی

5.00229812

یک خواستگاری مفید!

4.6052778

یک روز با کوک سوم

5.0042876

یک پروژه به‌دردنخور!

5.0021269

تعداد صفحه:(1)
1