لیست داستان ها دفتر شطحی نویسی یک ماهی

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

زایمانِ رضا

17020

عقل سرخ

1987155

تعداد صفحه:(1)
1