لیست داستان ها دفتر شطحی نویسی یک ماهی

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

زایمانِ رضا

17580

عقل سرخ

2053155

تعداد صفحه:(1)
1