لیست داستان ها دفتر شطحی نویسی یک ماهی

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

زایمانِ رضا

16120

عقل سرخ

1884155

تعداد صفحه:(1)
1