لیست داستان ها دفتر آدم عجيب

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

تنديس تنها ( هادي ديوونه)

5.00182641

تنديس تنها (جغدنابينا)

4.805113137

تنديس تنها (دعا )

4.205102853

تنديس تنها (مرغ عشق)

3.002114862

تنديس تنها (گورستان حيوانات)

2.004112367

تنديس تنها(اعدام)

3.405122157

تنديس تنها(خواهرم)

3.297134851

تنديس تنها(فاحشه)

4.506110737

تندیس تنها(خداحافظ هادی)

4.147111876

تندیس تنها(‍پيرمرد پينه دوز)

4.147127057

تعداد صفحه:(1)
1