لیست داستان ها دفتر آدم عجيب

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

تنديس تنها ( هادي ديوونه)

5.00175341

تنديس تنها (جغدنابينا)

4.805104437

تنديس تنها (دعا )

4.20594753

تنديس تنها (مرغ عشق)

3.002107262

تنديس تنها (گورستان حيوانات)

2.004102367

تنديس تنها(اعدام)

3.405112757

تنديس تنها(خواهرم)

3.297124051

تنديس تنها(فاحشه)

4.506103837

تندیس تنها(خداحافظ هادی)

4.147102776

تندیس تنها(‍پيرمرد پينه دوز)

4.147118457

تعداد صفحه:(1)
1