لیست داستان ها دفتر آدم عجيب

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

تنديس تنها ( هادي ديوونه)

5.00194741

تنديس تنها (جغدنابينا)

4.805125637

تنديس تنها (دعا )

4.205114953

تنديس تنها (مرغ عشق)

3.002125262

تنديس تنها (گورستان حيوانات)

2.004124267

تنديس تنها(اعدام)

3.405133257

تنديس تنها(خواهرم)

3.297147651

تنديس تنها(فاحشه)

4.506123237

تندیس تنها(خداحافظ هادی)

4.147123476

تندیس تنها(‍پيرمرد پينه دوز)

4.147138457

تعداد صفحه:(1)
1