لیست داستان ها دفتر آدم عجيب

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

تنديس تنها ( هادي ديوونه)

5.00176941

تنديس تنها (جغدنابينا)

4.805106437

تنديس تنها (دعا )

4.20596853

تنديس تنها (مرغ عشق)

3.002109062

تنديس تنها (گورستان حيوانات)

2.004105167

تنديس تنها(اعدام)

3.405115457

تنديس تنها(خواهرم)

3.297127151

تنديس تنها(فاحشه)

4.506105737

تندیس تنها(خداحافظ هادی)

4.147106176

تندیس تنها(‍پيرمرد پينه دوز)

4.147120657

تعداد صفحه:(1)
1