لیست داستان ها دفتر آدم عجيب

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

تنديس تنها ( هادي ديوونه)

5.00185841

تنديس تنها (جغدنابينا)

4.805116537

تنديس تنها (دعا )

4.205105553

تنديس تنها (مرغ عشق)

3.002116962

تنديس تنها (گورستان حيوانات)

2.004114867

تنديس تنها(اعدام)

3.405124657

تنديس تنها(خواهرم)

3.297138351

تنديس تنها(فاحشه)

4.506113637

تندیس تنها(خداحافظ هادی)

4.147114976

تندیس تنها(‍پيرمرد پينه دوز)

4.147129857

تعداد صفحه:(1)
1