لیست داستان ها دفتر آدم عجيب

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

تنديس تنها ( هادي ديوونه)

5.00179441

تنديس تنها (جغدنابينا)

4.805109037

تنديس تنها (دعا )

4.20599753

تنديس تنها (مرغ عشق)

3.002111862

تنديس تنها (گورستان حيوانات)

2.004109067

تنديس تنها(اعدام)

3.405119057

تنديس تنها(خواهرم)

3.297131151

تنديس تنها(فاحشه)

4.506108037

تندیس تنها(خداحافظ هادی)

4.147109176

تندیس تنها(‍پيرمرد پينه دوز)

4.147123557

تعداد صفحه:(1)
1