لیست داستان ها دفتر بازی روزگار

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

آرزوی دخترک

5.00410726

آقای دکتر بهزاد میم و لیلا

3.673166831

آقای مهندس من دوست داشتم!

4.205155439

احساسات روزمره یک زن خانه دار

2.673178921

به خاطر پسرم یا به خاطر دل خودم؟

3.006168740

خونه ای که بوی عشق می داد!

3.00298110

خیابون ولیعصر،لعنتی تر از بارون!

2.673115735

شب سردی که زندگی سرد من تمام شد

3.0028502

شیرینی که روزگارم را تلخ کرد

5.0014040

لباس سفید پوشید،من مشکی پوشیدم!

5.003128724

من بارها یتیم شدم

3.676114116

می توانست همه چیز بخرد جز...

2.50411326

گمشده در گذشته

4.43710360

تعداد صفحه:(1)
1