لیست داستان ها دفتر کرفس

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

هزار و یک شب

5.00555857

کاراکتر

4.911153061

کرفس

4.33655734

یک روز معمولی

4.20545238

تعداد صفحه:(1)
1