لیست داستان ها دفتر نگین

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

عشق یا دروغ

2.14720675

من زنــــــم.....!

3.2010217916

ارامش عجیب

4.003107030

ارزو

3.401014669

تاوان عـــــــــــشــــــــق

2.43724649

تـــــــــــولـــــــــــــــــــــــد

2.679174618

حس نو...

3.8059781

داغ عشق

3.00899777

دلتنگی

1.89928095

رفــــــــــــت و برگشــــــــــت.....امــــــــــــا......

4.006131014

عشق نایاب

2.44927445

ماهی مرده

3.5012171614

نفرین بر عشق

3.78921498

نه نمیدانی!

5.0028994

گرگ ها همه جا هستن

3.6118579516

تعداد صفحه:(1)
1