لیست داستان ها دفتر نگین

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

عشق یا دروغ

2.14720975

من زنــــــم.....!

3.2010221216

ارامش عجیب

4.003110730

ارزو

3.401015059

تاوان عـــــــــــشــــــــق

2.43724989

تـــــــــــولـــــــــــــــــــــــد

2.679177718

حس نو...

3.80510011

داغ عشق

3.008100497

دلتنگی

1.89928415

رفــــــــــــت و برگشــــــــــت.....امــــــــــــا......

4.006134314

عشق نایاب

2.44927805

ماهی مرده

3.5012175014

نفرین بر عشق

3.78921768

نه نمیدانی!

5.0029374

گرگ ها همه جا هستن

3.6118586516

تعداد صفحه:(1)
1